Fælles om vejledning

0

Af Mathilde Tronegård, direktør for Studievalg Danmark.

Mathilde Tronegård

Fælles om vejledning
Sommeren 2018 bød på en ny konstruktion i det danske vejledningslandskab; Studievalg Danmark, som er en fusion af de syv tidligere studievalgscentre. En ny national vejledningsinstitution med sin helt egen lov, finanslovsbevilling og mig som allerførste direktør i stolen.

I en spritny organisation fylder interne forhold en del, men vi har bestemt ikke glemt, at vi er en del af et større vejledningslandskab. Et landskab, som ændrer sig og oplever stor politisk bevågenhed i disse år. Ungdommens Uddannelsesvejledning bliver en del af de kommunale ungeindsatser, karrierelæring har gjort sit indtog på gymnasierne, Undervisningsministeriet etablerer en ny national VEU-platform, og regeringsudspillet om erhvervsuddannelser til fremtiden rummer intentioner om bedre og tidligere vejledning.

De politiske forventninger til vejledningen er store. Vejlederne skal gå forrest i et opgør med ”automatvalget af gymnasiet”, få flere unge til at vælge erhvervsuddannelserne og få flere til at vælge videregående uddannelser inden for STEM-paletten. Vi hører tit, at vejlederne skal skabe bedre match mellem den enkelte unge, uddannelserne og samfundets behov.

Vejledning uden match og facit
I Studievalg Danmark sætter vi stor pris på tiltroen til os og vores kolleger i det danske vejlederland. Vi hilser opmærksomheden på vejledning velkommen og forstår den. Vejledning gør nemlig en forskel.

Men vejledning er ikke en match-disciplin. Vi putter hverken unge i kasser eller bestemte uddannelser. De unge er selvstændige aktører i eget liv og beslutter selv, hvad der er rigtigt for dem. Det er deres liv og deres valg. Som vejledere skal vi vejlede og ikke dirigere. Vi kender ikke facit i en meget dynamisk verden og giver ingen sikkerhed for bestemte udfald.

Vejledning kan til gengæld noget andet og vigtigere. God vejledning giver de unge overblik og indsigt i egne muligheder. Vejledning skaber rum for dialog, refleksion og nysgerrighed i forhold til uddannelse, job og karriere. Og tilbyder de unge greb til selv at udforske, undre og agere. God vejledning giver de unge kompetencer til at træffe afklarede, reflekterede og realistiske valg – igen og igen gennem hele livet.

At mestre det svære
Danske Studerendes Fællesråd og Danske Gymnasieelever har flere gange efterspurgt mere vejledning og flere samtaler om valg og uddannelse. De fortæller, at alt for mange unge er bange for uddannelsesvalget eller snubler i overgangen fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelse. De unge er bekymrede for at vælge forkert og bange for at vælge faste livsbaner. Valget bliver gjort stort og skæbnesvangert.

De unge har fat i den lange ende, når de efterspørger mere vejledning. National og international forskning bakker dem om. Vejledning gør en forskel.

Hos Studievalg mener vi, at god og tilgængelig vejledning er med til at give de unge indsigt, redskaber og tillid til at træffe deres egne kompetente valg. Gennem kollektiv vejledning, gruppevejledning og individuel vejledning skal vi være med til at afdramatisere de unges valg, men samtidig give dem et reelt og sandfærdigt billede af den virkelighed, de møder på uddannelserne og på arbejdsmarkedet.

Vejledning skal give de unge tiltro til egen livsbane og indsigt i, at fremtiden ikke er forudsigelig. Vejledning kan give de unge mod til at være åbne over for muligheder, fejlskud og det, som de ikke havde regnet med. Mod til at prøve og tage fejl – for at finde fodfæste igen.

Sammen kan vi
Vejledning kan meget. Men resultaterne kommer ikke af sig selv.

Fælles for det danske vejledningslandskab er, at vi hver især kun har lidt tid med de unge. Det gælder, uanset hvad overskriften for vejledningsaktiviteten er, og uanset hvilken vejledningsinstans der er tale om.

Det betyder selvfølgelig, at vi skal gøre os umage hver eneste dag for at give den bedst mulige vejledning til de unge. Men det betyder også, at vi skal åbne dørene mellem de forskellige vejledningsinstanser. Vi lykkes ikke alene med hver vores indsatser.

Vi skal styrke sammenhængen mellem Ungdommens Uddannelsesvejledning, eVejledning, Studievalg Danmark og undervisere, lærere og studievejlederne på uddannelserne. Vi styrker vejledningen, hvis vi tør benytte hinandens styrker, spille hinanden gode og nedbryde siloerne. Vi kan være sammen om vejlederprofessionen og forståelse af karrierelæring. Vi kan udvikle klare læringsmål for vejledningen sammen. Og vi kan skabe konkrete partnerskaber med uddannelser, brancher og erhvervsliv sammen.

Vejledningsverdenen er lille, og vi kan og skal skabe sammenhængende vejledning til alle landets unge. Det vil jeg og Studievalg Danmark arbejde for – sammen med resten af vejledningsfællesskabet i Danmark.