Ny vejledningsindsats skal tiltrække dygtige tvivlere

0

Det er ofte dygtige, uddannelsesmotiverede unge, som er mest i tvivl om deres uddannelsesvalg. Over de kommende tre år skal en landsdækkende indsats friste netop denne ungegruppe til at vælge en erhvervsuddannelse. Nordea-fonden støtter med 5,1 mio. kroner.

En ny landsdækkende indsats vender projektøren og sætter skarpt spot på en overset men vigtig gruppe af unge i arbejdet med at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

Mange indsatser er rettet mod de mindre motiverede og ikke-uddannelsesparate unge, men projektet ”Unge i praksis” vil med 5,1 mio. fra Nordea-fonden skifte kurs i retning mod de dygtige, uddannelsesmotiverede unge.

Det sker på baggrund af erfaringer fra de kommunale centre, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), som konstaterer, at denne ungegruppe oftest er mest i tvivl om valg af uddannelse og karrierevej. Samtidig har de fagligt dygtige og motiverede unge fået reduceret deres muligheder for vejledning.

”I dag er det sådan, at dygtige uddannelsesmotiverede unge og deres forældre ikke har samme adgang som tidligere til individuel vejledning og brobygning, og de skal selv finde erhvervspraktikken, hvilket kan være rigtig svært for mange,” siger Anders Ladegaard, formand for UU DANMARK.

Og det skal projektet lave om på ved konkret at fokusere på unge i 7. klasse over hele landet, som på forhånd er sikret praktikplads gennem et samarbejde med Danske Maritime, Plastindustrien og Dansk Byggeri. I alt vil 4050 unge i 7. klasse hen over de næste tre år få stillet praktikpladser til rådighed og mulighed for at deltage i sammenhængende vejledningsforløb med indbygget brobygning og erhvervspraktik i en virksomhed.

”Vi ved med erfaring fra ikke-uddannelsesparate unge, som i højere grad får tilbud om individuel vejledning, erhvervspraktik og brobygning, at disse aktiviteter har meget stor betydning for uddannelsesvalget,” siger Anders Ladegaard.

Han mener, at dygtige, uddannelsesmotiverede unge, der er i tvivl om deres uddannelsesvalg skal have adgang til mere vejledning, mulighed for i højere grad at afprøve en erhvervsuddannelse og at arbejde som faglært. Det giver et bedre grundlag for at træffe et reflekteret valg, som matcher de unges muligheder og interesser.

UU DANMARK er sekretariat for de kommunale vejledningscentre og leder projektet, som foregår i samarbejde de Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og en lang række virksomheder foruden de tre brancheorganisationer.

Projektet er med et støttebeløb på 5,1 mio. kroner Nordea-fondens største og mest ambitiøse enkeltsatsning på erhvervsuddannelsesområdet. I alt støtter fonden med 25 mio. kroner om året til og med 2019 med det formål at øge attraktionsværdien og prestigen af de danske erhvervsuddannelser.

”I dag vælger næsten tre ud af fire unge at gå gymnasievejen, som af mange anses for et sikkert valg. Det betyder, at vi som samfund kommer til at mangle faglærte, hvis ikke udviklingen vendes. Vi tror på, at øget oplysning til både de unge og deres forældre kan være med til at friste flere til at vælge en erhvervsuddannelse, og at det kan have en selvforstærkende effekt, når flere af de dygtige og motiverede unge går erhvervsuddannelsesvejen,” siger direktør Henrik Lehmann Andersen fra Nordea-fonden, der støtter gode liv.

Forældre er vigtige vejledere
En reform af vejledningsområdet i 2014 har betydet at fagligt dygtige og uddannelsesmotiverede unge får meget mindre vejledning. Mange unge og deres forældre står derfor alene i forhold til uddannelsesvalget. En undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut viser at 44% af de unge i 8.klasse oplever det som et stort pres at vælge uddannelse.

I dag vælger 73% af en årgang en gymnasial uddannelse. Nedskæringer på vejledningsområdet har betydet, at flere og flere forældre bliver den primære vejledningskilde for deres børn. Det stiller store krav til forældrenes ressourcer, men også til deres viden.

Analyser fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at det danske samfund i stigende grad bliver opdelt. Vi bosætter os sammen med dem, der ligner os, og vores børn går i skole med dem, der ligner os. Det gør det sværere at knække kurven og skaffe den arbejdskraft, der er brug for. Der bliver simpelthen færre der ved, hvad tømreren, chaufføren og industrioperatøren laver. Derfor skal projektet også inspirere og hjælpe forældre med at få øje på alle de muligheder, som erhvervsuddannelserne rummer.

Mere info:

Læs mere om projektet her.

Kontakt:

Det siger partnerne:

”Den maritime industri har et stort behov for dygtige og ambitiøse faglærte, og derfor tror vi, at projektet kan få flere unge til positivt at vælge en faglært karrierevej inden for den maritime industri. Vi er meget optaget af, at unge og ikke mindst deres forældre får øjne op for, at med en faglært uddannelse inden for det tekniske område, så er dørene lige så åbne for videreuddannelse, som med en gymnasial baggrund,” Jenny N. Braat, adm. direktør i Danske Maritime.

”Vi er rigtig glade for projektet, da det giver unge mulighed for at få oplevelser med erhvervsuddannelserne både i virksomhederne og på erhvervsskolerne,” Louise Pihl, Underdirektør i Dansk Byggeri.

”På erhvervsskolerne ser vi frem til resultaterne af dette projekt, da det er helt centralt, at den praksisfaglige undervisning i folkeskolen tænkes sammen med undervisningsformer og fagligt indhold i erhvervsuddannelserne. Når eleverne fx har matematik, skal den praksisfaglige undervisning være et pædagogisk og didaktisk greb, der både kan styrke elevernes læring og give dem indsigt i erhvervsuddannelserne. Det vil give eleverne et langt bedre og mere nuanceret grundlag at vælge ungdomsuddannelse på baggrund af,” Lars Kunov, direktør for Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier.

”I Plastindustrien gør vi brug af bl.a. plastmagere, værkstøjsmagere og automatikteknikere, og vi vil gerne have at flere unge vælger disse ungdomsuddannelser fremfor gymnasiet – vi har masser afspændende job og karrieremuligheder i vores branche og vi er meget glade for ingeniører med faglært baggrund.”  Jo Dietrich, uddannelseskonsulent i Plastindustrien.