Hvad siger unge om vejledning, uddannelse og fremtid?

0

Unge mennesker lige fra Vestegnen og Vallensbæk til Viborg og Aalborg har i løbet af det seneste halve år stillet op til interviews med “Brug for alle unge” (BFAU). De har modigt og livligt fortalt om deres oplevelser om alt lige fra uddannelse, skole, vejledning og fremtidsdrømme til deres største glæder og største udfordringer.

Samarbejdet mellem BFAU og landets UU centre befinder sig i sin afsluttende fase. I den forbindelse udgiver BFAU publikationsrækken “Praksis & Perspektiv” bestående af fire publikationer, der sætter fokus på forskellige vejledningsfaglige temaer fra relationer i vejledningen til forældreinddragelse, opsøgende vejledning og tværfagligt samarbejde.

Publikationerne er målrettet vejledere og ledere og har fokus på at formidle viden og inspirere til arbejdet med at støtte ikke-uddannelsesparate unge i at blive klar til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. For at opnå det mål er det helt centralt, at de unges stemmer høres – hvad fylder i deres liv og hverdag? Hvad tænker de om uddannelse, uddannelsesparathedsvurdering, skole, vejledning, fremtid og lektier?

Vejledere gør de unges stemmer synlige
De 24 UU centre, som Brug for alle unge (BFAU) samarbejder med, har i løbet af det seneste halve år bidraget til de kommende udgivelser på forskellige måder, herunder at gøre de unges stemmer synlige.

Det er de unge, det handler om. Deres oplevelser af vejledningen og forståelse af uddannelse er helt afgørende for, at vi kan blive bedre til at støtte dem og hjælpe dem i deres uddannelsesvalg”, forklarer Kathrine Svane ChristiansenUU-vejleder i Sønderborg.

I UU Viborg mødte BFAU tre unge 8- og 9. klasseelever, som blandt andet delte deres tanker omkring nogle af de usikkerheder, der kan være på spil, når man som ung skal vælge en ungdomsuddannelse:

”Jeg har ikke lyst til at gå ud af skolen, fordi jeg ikke har lyst til at skulle i gymnasiet, men jeg vil gerne være færdig med skolen, ligesom med eksamen, fordi jeg er bange for, at jeg dumper, og jeg er bange for, at jeg ikke kommer ind på gymnasiet”, siger en anonym elev på 14 år fra Viborg.

Udover UUs bidrag til at synliggøre de unges stemmer, har de i UU Ikast-Brande blandt andet bidraget til at gøre forældrenes stemmer synlige.

”At forældre er aktive og involverede i deres børns skole og uddannelsesvalg spiller en afgørende rolle i deres uddannelsesparathed. For at hjælpe de unge og forstå forældrenes ageren er det vigtigt, at vi forstår deres oplevelse af uddannelsessystemet og vejledningen. Forældrenes stemmer skal høres og imødekommes for, at vejledningen kan inddrage dem i deres børns uddannelsesparathed”, understreger BFAU-teamleder Lisa Goth.            

Publikationsrækken “Praksis & Perspektiv” udgives senere i løbet af 2018. Her vil du kunne få indsigt i forældrenes stemmer, de unges stemmer og meget mere.