Genskab balancen mellem individet og samfundet

0

Anders Ladegaard, formand UU DANMARK

DF og SF har meldt klart ud: besparelserne på vejledningen i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen i 2014 var en fejl, og der skal genindføres individuel vejledning til alle elever. Alternativet og Enhedslisten er enige. Det er rigtig godt nyt for de unge og deres forældre, og det er oplagt at rette fejlen under de igangværende forhandlinger om udskolingen.

Det går godt og skidt på én gang
Ifølge Danmarks Statistik har vi sat danmarksrekord i antal unge, som gennemfører en ungdomsuddannelse: 60 % målsætningen er for længst nået, vi var meget tæt på at komme i mål med 95 % målsætningen, og kurven til EUD er knækket, sådan at det nu går den rigtige vej samtidig med at frafaldet fra erhvervsuddannelserne er reduceret markant.

Samtidig får vi meget bekymrende meldinger fra og om de unge. 46 % er stressede over uddannelsesvalget. Børn i 8. klasse påtager sig bekymringer, som normalt hører voksenlivet til. Unge, der diagnostiseres med angst, er stærkt stigende. Især pigerne i 18-24 års alderen er hårdt ramt, viser de nationale sundhedsundersøgelser, og flere og flere unge vurderes ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. Det fik blandt andet Søren Pind og Anni Matthiesen fra Venstre til at stille spørgsmålet, om vi som samfund er gået for vidt i vores krav og forventninger til de unge, og om de unge blot betragtes som et stykke arbejdsudbud i Finansministeriet regnemaskine?

Vi skal genskabe balancen
Vejledningen skal bidrage til at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet, herunder at alle unge gennemfører en erhvervskompetence-givende uddannelse”. Sådan lyder § 1 i Vejledningsloven. Den udtrykker meget præcist, at den enkelte og samfundet er lige vigtige. Sådan skal og må det være i hele uddannelsessystemet. At så mange unge har fået det svært i bestræbelserne på at opfylde de krav og regler, som samfundet stiller op, kan vi kun tolke som et tydeligt tegn på, at balancen er tippet. De seneste års mange reformer af hele uddannelsessystemet har været på samfundets præmisser, uden blik for de unge og forældrenes behov. Det skal vi have rettet op på i en fart.

Regelforenkling og rettigheder
I de igangværende forhandlinger vil det være oplagt at starte 2 steder.

For det første skal der ske en markant regelforenkling af hele uddannelsesparathedsvurderingsprocessen. Det er gået for vidt, når de unge skal vurderes 4 gange på 17 måneder. Det er bureaukratisk, og det stjæler meget af den tid, der ellers kan anvendes på god vejledning. UU DANMARK foreslår, at der i stedet indføres én uddannelsesevaluering i midten af 8. klasse, hvor elev, forældre, skole og vejledning mødes til en grundig dialog om elevens styrker, udfordringer, udvikling og tanker om ungdomsuddannelse, og sammen udformer en plan for resten af udskolingsforløbet. Ansvaret for opfølgningen på planen placeres hos vejlederne, som gør det løbende og efter behov i et tæt samarbejde med skolen og den kommunale ungeindsats.

For det andet skal alle elever og deres forældre have en lovbestemt rettighed til den nødvendige vejledning, sådan at de kan møde uddannelsesvalget med mod, nysgerrighed og tryghed.

Fire af folketingets partier har meldt klart ud, at de vil have vejledning til alle. Lad os håbe, at flere partier kan se fornuften og rimeligheden i at genskabe balancen mellem individ og samfund.

Anders Ladegaard
Formand, UU DANMARK