Boganmeldelse: Vejledning – valg og læring

0

Randi Boelskifte Skovhus har fortalt os om Randers-typer og perspektivskiftet – fra valg til læring ved mange lejligheder. Men hvordan gør vi egentlig det? Helt ud i alle kroge af skolen og vejledningen? Randi Skovhus’ udgivelse af bogen ”Vejledning – valg og læring” giver os en grundig indføring i, hvordan de unge deltager og forstår vejledningen. Med det indblik får vi som vejledningsprofession mulighed for at stå ekstra meget på tær i relation til at lykkes. Lykkes med at unge mennesker går ud i verden med en viden og tro på dem selv der gør, at de kan være medskabere af en god fremtid for dem selv.

Ud over indsigten og diskussionerne, som bogen fremfører i en dejlig let tilgængelig tone, kan afsnittet om forskningens teori og metode være med til at åbne op for overvejelser hos vejlederen om egen positionering i vejledningen. Jeg blev som vejleder og læser af bogen igen gjort opmærksom på, at det hele er vigtig – ikke blot hvilken aktivitet jeg har planlagt og hvordan jeg gør mig umage med før-under-efter processen. Det er vigtigt, hvordan jeg agerer. Præcis som det var vigtigt for Randi som forsker. Hvilke dele af de unges verden får vi adgang til, og hvilket rum med hvilke potentialer kan vi skabe med de unge?

Randi bemærker, at hendes adgang til viden om de unge begrænses, hvis hun samtidig med at hun skal være undersøgende også skal være irettesættende fx i forhold til ro og adfærd. Den opmærksomhed tager jeg med mig i tilrettelæggelsen af dette års besøg i klasserne. Hvilken rolle træder jeg ind i, og hvilke muligheder og begrænsninger skaber det for de unges motivation til at være åbne overfor vejledning og læring?

Tak Randi for en lærerig læseoplevelse.

Bogen kan bestilles ved at sende en mail til ras@via.dk eller på www.skovhusfam.dk

UU-vejleder Stine Skovborg, UU-centersyd.