Vi søger 2 analysepraktikanter

0

Analysepraktik – Kunne du tænke dig at blive analysepraktikant hos UU DANMARK?

Vil du være med til at skabe vidensgrundlag for vores arbejde med udsatte unge, så vi kan designe målrettede og kvalificerede indsatser og forløb?

Vil du være med til f.eks. helt konkret at undersøge, om vi i Danmark løfter opgaven godt nok i forhold til unge under 18, som ikke umiddelbart er motiverede for at tage en uddannelse? Alt for mange unge bliver erklæret ikke-uddannelsesparate i både 8. og 9. klasse. Hvorfor? Hvordan kan vi afhjælpe det? Kan virksomheder og fritidsliv spille en tydeligere rolle som motivationsskabende ramme for læring for disse unge?

Vi søger 2 kandidatstuderende, som skal understøtte UU DANMARKs analytiske arbejde i forhold til udsatte unge. Både helt specifikt i forhold til unge ikke-uddannelsesparate og i et bredere perspektiv i forhold til, hvilke barrierer udsatte unge oplever på deres vej fra grundskolen og videre i enten job eller uddannelse, og om og i givet fald hvordan socialøkonomiske investeringsmodeller kan komme i anvendelse i forhold til udsatte unge.

UU DANMARK kommer med et oplæg til analysedesign, som vi sammen kan kvalificere og færdiggøre. Både teoretiske, praktiske og/eller empiriske værktøjer vil kunne tages i anvendelse.

Vi tilbyder:

 • En unik mulighed for at skabe ny viden om udsatte unge og medvirke til design af målrettede løsningsforslag
 • Plads til at arbejde dybdegående med komplekse samfundsudfordringer vedrørende udsatte unge i spændingsfeltet mellem uddannelses-, social- og beskæftigelseslovgivningen
 • En praktikstilling med ansvar og en arbejdsplads, hvor du får lov til at lave fejl
 • Et indblik i en spændstig netværksorganisation, hvor der er forståelse for læring og proces
 • Meget motiverede kollegaer i et afslappet arbejdsmiljø, hvor vi vægter både ambitioner og godt humør

Vi søger 2 praktikanter med:

 • Kompetencer inden for dataindsamlingsmetoder, analyse af data i problemorienterede undersøgelser, kildekritik og statistik, kvalitative analysemetoder, kvantificering af kvalitative data
 • Kompetencer inden for formidling af statistik og løsningsforslag
 • Interessere i samfundsforhold
 • Evne til at arbejde selvstændigt, struktureret og båret af nysgerrighed

I kommer til at arbejde sammen. Som en del af jeres praktik kommer I til at skulle præsentere jeres analyseresultater løbende, både overfor kolleger på sekretariatet, eksterne samarbejdsparter og evt. bevillingsgivere til projekter.

Arbejdstiden er på 37 timer om ugen i 11 uger med indbygget fleksibilitet i forhold til kurser, hjemmearbejde o. lign. Praktikken er ulønnet. Vi lægger vægt på, at praktikopholdet er meritgivende for jeres studier.

 • Opstartsdato: 17. september 2018.
 • Ansøgningsfrist: 3. september, samtaler i uge 36
 • Kontakt: Sekretariatsleder Pia Vigh, pia.vigh@uudanmark.dk

Kort om UU DANMARK: Vi er et lille sekretariat i hjertet af København, tæt på Københavns Hovedbanegård, som arbejder med udviklingsprojekter, konferencer og policy på uddannelsesområdet (specifikt uddannelsesvejledning for unge). Se en lille video fra sekretariatet her