TÆNK vejledning

0

Tænketank: vejledning til fremtidens fremtid

Med den politiske aftale om ”Bedre veje til uddannelse og Job” blev det Nationale Dialogforum for Vejledning nedlagt. Det videnscenter for vejledning, som aldrig blev oprettet, er nu helt taget af bordet.

Og i Undervisningsministeriet er der ikke længere et kontor for vejledning. Hen over de senere år er vejledningen igen og igen blevet udsat for besparelser, og vi har et mere og mere fragmenteret vejledningssystem i Danmark; stik imod intentionerne i vejledningsreformen i 2004.

Ser vi ud i Europa, som i mange år har set misundeligt til Danmark når det kom til vejledning, så tages der i en række lande initiativer i retning af livslang vejledning, som skal virke proaktivt i et uddannelses- og arbejdsmarked under hastig og konstant forandring. Den dagsorden eksisterer slet ikke i Danmark, og de undersøgelser som kommer frem i disse år, dokumenterer klart, at det har store konsekvenser for både de unge mennesker og for samfundet.

Derfor ønsker UU DANMARK at sætte vejledning på dagsordenen. Det gør vi bl.a. ved at invitere en række eksperter og organisationer til sammen med os at udarbejde en motivation for nødvendigheden af et nationalt rammearbejde for fremtidens vejledning og karrierelæring i et livslangt perspektiv.

Vi har 3 formål med tænketanken:

  1. At formulere de kraftfulde spørgsmål til fremtidens fremtid
  2. At udarbejde en motivation for nødvendigheden af et nationalt indholds- og rammearbejde for fremtidens professionelle vejledning og karrierelæring i et livslangt perspektiv
  3. At skabe politisk opbakning og ressourcer til at arbejdet målsættes og igangsættes

Og vi tager udgangspunkt i 3 perspektiver:

De unges perspektiv
De unge ser uddannelse som vejen til et lykkeligt liv. De er optaget af at præstere og sætter i disse år danmarksrekord i, hvor mange som gennemfører en uddannelse. Samtidig viser undersøgelser, at op til 46 % af eleverne i udskolingen er stresset over uddannelsesvalget, og på uddannelsesinstitutionerne ser vi en stigende mistrivsel. De unge efterspørger mere og bedre vejledning, og de ønsker viden om sig selv og hvad de er gode til, viden om uddannelser, krav og muligheder og endelig viden om arbejdsmarkedet og sammenhæng mellem uddannelser og job.

Samfundets perspektiv
Der er et stort pres på at flere skal vælge en erhvervsuddannelse og at flere skal vælge STEM i deres videre uddannelsesvalg. Alle skal blive så dygtige de kan, og de unge skal vælge de uddannelser som arbejdsmarkedet efterspørger. Samtidig med de specifikke krav og tilsyneladende præcise og valide prognoser om fremtiden, anslår man at 60 % af de 0-18-årige kommer til at arbejde i jobs som ikke eksisterer i dag, og 40 % af de som arbejder i Europa er ansat i midlertidige jobs. Snakken falder sågar på, at vi går fra faste jobs til tidsbestemte opgaver. Endelig ser vi i stigende grad et uddannelsesmarked vokse frem, hvor konkurrencen om at tiltrække de unge og dermed flere taxameterkroner bliver stærkere og stærkere.

Professionsperspektivet
Vejledningen skal være til gavn for de unge og for samfundet. Sådan står der i vejledningsloven. Som profession oplever vi imidlertid at være reduceret til et politisk redskab, som alene skal tjene samfundets behov og så forsøge at samle de unge op, som bliver tabt og glemt i de mange reformer, der konstant ruller ud over uddannelses- og beskæftigelsesområdet. Det efterlader en profession i identitetskrise. Der er mange dygtige og veluddannede vejledere i Danmark, som har et brændende ønske om at gøre en forskel for både de unge og for samfundet; et behov som UU DANMARK sammen med DPU har forsøgt at udtrykke i en professionsagenda.

Med tænketanken ønsker UU DANMARK at samle folk som ved noget om unge og vejledning, og folk som vil noget med unge og vejledning, sådan at vi kan igangsætte en proces, som bringer Danmark på ret kurs igen i et livslangt perspektiv. Læs Tænketankens anbefalinger her.


Inviterede til tænketanken:

Personligt udpegede Organisationer
Lektor Rie Thomsen, Århus Universitet Danmarks Lærerforening
Randi Skovhus, VIA Skolelederforeningen
Noemi Katznelson, CEFU Danske Skoleelever
Mette Pless, CEFU Erhvervsskolernes Elevorganisation
Steffen Jensen, konsulent Landssammenslutningen af Handelsskoleelever
Per B. Christensen, opmand FGU Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
Jakob Bonde, Danske Skoleelever Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Camilla Hutters, EVA Studievalg Danmark
DUEK
Dansk Industri
LO
Danmarks Vejlederforening