Kaffe med de sociale fonde

0

I en artikel i Altinget 16. juni beklager formanden for Novo Nordisk Fonden, Sten Scheibye, at de store sociale fonde aldrig hører fra kommunerne. I det synspunkt bakkes han op af direktøren for Bikubenfonden, Søren Kaare-Andersen. Begge efterlyser, at kommunerne tager initiativ og inviterer sig selv til møde.

Denne opfordring til dialog er hermed taget op fra en kommunal aktør.

En kommune er et kompliceret forvaltningsteknisk maskineri med mange tandhjul, som griber ind i hinanden. Ét af de tandhjul er Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) og den samlede ungeindsats, som er organiseret på forskellig vis i de enkelte kommuner. Alle unge mellem 15 og 25 år er på et eller andet tidspunkt i kontakt med UU/ungeindsatsen i deres kommune. De udsatte unge er endvidere i tæt kontakt, også med en del andre kommunale instanser.

Det giver os et helt unikt indblik i de udsatte unges problematikker og omstændigheder og dermed muligheder og tilbud for de unge.

På den baggrund har UU DANMARK allerede i foråret 2016 skitseret et oplæg: ”Unge med kant” om de unge, som lever på kanten af det danske samfund, med inspiration fra især Center for Ungdomsforskning; Hvordan bringer vi i fællesskab med virksomheder og civilsamfundet de allermest udsatte unge tættere på uddannelse eller job, tættere på et bæredygtigt liv?

Det har vi et bud på.

Med det oplæg som afsæt, baseret på et meget grundigt forarbejde, inviterede vi os selv til møde med en række af de største sociale fonde, inkl. Bikubenfonden. Bikubenfonden svarede aldrig tilbage, men lancerer nu en ny stor satsning under navnet ”Unge på kanten.” Dialogen med en række andre fonde har været meget positiv og konstruktiv, men også præget af fondenes manglende indsigt i, hvor kompleks en størrelse en kommune er, og hvordan den arbejder. Kommunernes ungeindsatser opererer i et krydsfelt, der omfatter de svageste unge, forskellige fagprofessionelle ungeaktører, social-, beskæftigelses- og uddannelseslovgivningen, det omkringliggende miljø af frivilligorganisationer, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, etc.

Projekter i det offentlige, og især på velfærdsområderne, er komplekse. Det handler om mennesker og menneskelige forandringsprocesser. Og kommuner er ikke private virksomheder men politisk styrede organisationer med mange aktører involveret i tidskrævende beslutningsprocesser.

Hvis fondene ønsker dialog med kommunerne, kræver det omvendt lydhørhed og indsigt i de præmisser, de kommunale aktører arbejder under. Den type projekt- og programvirksomhed, kommunerne kan indgå i, er ’politisk styrede projekter.’ Og de fungerer anderledes end projekter eller programmer, der foregår i klart afgrænsede organisationer, med ofte lineære beslutningsveje og en bundlinjetænkning, baseret på produktionsforhold.

At arbejde med uprøvede indsatser for de svageste unge kræver til gengæld stor risikovillighed fra alle aktører. Også fra de fonde, som skal investere økonomisk. Det er vanskeligt foreneligt med en traditionel tilgang til projekter med fokus på eksisterende evidens og let målte effekter. Det er vores håb, at VIVEs ny model for socialøkonomiske investeringer (SØM-modellen) kan bane vejen for indsatser og programmer, der arbejder systemisk, katalyserende og med baggrund i skarpe omverdensanalyser.

Bikubenfonden lancerer, som de selv nævner, en ny satsning for unge på kanten. Men de gør mere end som så: de lancerer også en ny tilgang til processen omkring etablering af projektsamarbejde. Det tegner meget perspektivrigt.

Det arbejde indgår vi som kommunal aktør hellere end gerne i.

Det lyder også perspektivrigt, hvis KL kan indgå aktivt i formuleringen af rammerne for sociale investeringer. Det vil dog stadig være lokale kommunale aktører, som skal ansøge, indgå i ansøgninger, omsætte ansøgninger og programsatsninger til praksis. Som en sådan tager vi gerne imod invitationer, vi inviterer gerne os selv på kaffe (igen), og vi indgår meget gerne i brede samarbejder med mål om at skabe de bedste rammer for de sociale fondes investeringer i udsatte unge og deres vej til et værdigt liv og selvforsørgelse.

Anders Ladegaard                     Pia Vigh
Formand                                   Sekretariatsleder