Udsyn og fællesskab i udskolingen

0

Under overskriften ‘Udsyn og fællesskab i udskoling’ giver Danmarks Lærerforening sit bud på, hvordan de ældste elever i folkeskolen klædes ordentligt på til at træffe et velovervejet uddannelsesvalg.

Baggrunden for oplægget er, at for få unge vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, hvilket Danmarks Lærerforening ønsker at bidrage til at ændre med forslag til fire indsatsområder, der skal styrke udskolingens udsyn og fællesskab.

De fire indsatsområder er:

1. Praksisfaglighed – Øget praksis- og anvendelsesorientering i udskolingens fag og prøver.

2. Klassefællesskab – Mulighed for at prøve fag og emner af efter motivation og interesse i klassefællesskabets tryghed og uden at skulle vælge retning på ungdomsuddannelse tidligt. 

3. Vejledning – Alle elever skal have ret til vejledning, planlagt og udført i et samarbejde mellem vejledere og lærere omkring uddannelsesvalg.

4. 10. klasse – En styrket kommunal folkeskole-10. klasse skal medvirke til at øge interessen for erhvervsuddannelserne. 

I lighed med Danmarks Lærerforening, er UU DANMARK sammen med Danske Skoleelever tidligere i år kommet med 7 bud på, hvordan der kan skabes en mere motiverende udskoling, herunder også gennem fokus på praktisk læring og praktiske færdigheder og retten til personlig vejledning.

UU DANMARK bemærker med interesse DLF’s oplæg og ser frem til videre samarbejde omkring at skabe en mere motiverende udskoling med udsyn og fællesskab.

Læs DLF’s oplæg og de fire indsatsområder.

Læs UU DANMARK og Danske Skoleelevers udspil til en motiverende udskoling.