Den forberedende Grunduddannelse på vej

0

Mark Jensen

Der kan synes langt til august 2019, hvor døren slås op til Den forberedende Grunduddannelse (FGU), der skal støtte målsætningen om at flere unge får gennemført en ungdomsuddannelse. Og ikke mindst at vi sammen får fat i gruppen af unge under 25 år, som endnu ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, ikke er i gang og ikke er i arbejde.

På papiret er FGU et godt bud og noget helt andet end det, vi kender i dag. Det er godt, at der kommer nye boller på suppen. ”Papiret” er ved at blive virkeliggjort i et samarbejde blandt landets kommuner, hvor den geografiske enhed for institutionerne skal afgrænses. Er det for svært, har ministeren udpeget den tidligere formand for Børne- og kulturchefforeningen Per B. Christensen som opmand. Det er et godt valg. Per kender området og det kommunale landskab, så jeg er sikker på, at han kan løse sagen, de steder, hvor samarbejdet ikke helt lykkes.

Produktionsskolerne har gjort det godt hidtil, og de har fyldt meget i landskabet op til beslutningen om FGU. Skal den nye uddannelse lykkes, skal den også indeholde kompetencerne fra VUC’erne. Ordblindeundervisning, specialpædagogisk støtte, progressive forløb, FVU screening, for ikke at nævne den Almene Grunduddannelseslinje på FGU.

Jeg er sikker på, at det bliver et spændende miljø med undervisere med enten teoretisk eller praktisk baggrund. Måske ligger svaret i tilgangen til nogle af de unge i et nyudviklet pædagogisk krydsfelt mellem de to kompetencer. Fra vejledningens verden ved vi, hvor meget energi det giver, når vi lykkes med de ikke helt nemme unge. Sådan skal det også blive i den nye FGU.

Jeg var for en uges tid siden forbi VUC i Roskilde, der havde sat den nye FGU på dagsordenen for centrale personalegrupper fra VUC og samtidig havde inviteret repræsentanter fra områdets 5 produktionsskoler. Jeg tror, det er godt at begynde at lave arrangementer, hvor de to personalegrupper kan se hinanden. Det var dejligt at se VUC på banen, for der er brug for VUC’s kompetencer i den nye uddannelse. Foruden enighed om de geografiske grænser for den nye uddannelse, skal vi også skabe et attraktivt tilbud til kompetente lærere fra VUC, hvis vi skal lykkes med de nye institutioner.

De geografiske rammer, nedsættelsen af interimbestyrelser, ansættelse af ledelse, nedsættelse af bestyrelse, bygningsoverdragelse, undervisningsplaner og meget mere. Der er langt til august 2019, men der er også meget, der skal på plads, inden vi slår døren op for alletiders uddannelsestilbud, som vi ser frem til at lave uddannelsesplaner til fra den Kommunale Ungeindsats.

Mark Jensen
UU DANMARK