Digital vejledning i kollektiv vejledning

0

Begrænset tid og for-forståelser om digital vejledning og dens begrænsninger er nogen af de barrierer, der minimere vejlederens brug af UG i den kollektive vejledning” fremgår det bl.a. af rapporten ”Digital vejledning i den kollektive vejledning”, som er blevet til i et projektsamarbejde mellem UU DANMARK og Kontor for Digital vejledning og support (DVS).

Projektet blev igangsat i foråret 2017 af UU DANMARK og DVS med baggrund i Undervisningsministeriets årlige brugerundersøgelse af UU vejledningen, der viser, at der er en stor variation i kendskab og anvendelse af den digitale vejledning blandt eleverne i udskolingen.

Projektets overordnede mål er at øge elevernes kendskab og anvendelse af de digitale tilbud i den kollektive vejledning. På den baggrund har formålet med projektet været at afdække, hvilken praksis, der er i UU’s kollektive vejledning, når eleverne i udskolingen introduceres for de digitale vejledningstilbud på UG og i eVejledning samt at komme med en række anbefalinger og inspiration til, hvordan elevernes kendskab, anvendelse og udbytte af de digitale vejledningstilbud kan øges.

Projektet skal således kvalificere de metoder, der anvendes i UU vejledningen, når der introduceres til de digitale vejledningstilbud i den kollektive vejledning. Derudover også at kvalificere de vejlederrettede materialer, der ligger på ug.dk, som tænkes at understøtte den kollektive vejledning.

I forlængelse af kortlægningen er der derfor udarbejdet inspirationsmateriale, der giver anbefalinger til de sider, artikler og værktøjer på UG, du med fordel kan introducere dine elever for i den kollektive vejledning.

Læs kortlægningsrapporten

læs inspirationsmateriale til forældre om digital vejledning på UG.dk