Programmering i uddannelserne

0

crossingIT foregår i 7 kommuner i Region Syddanmark: Tønder, Sønderborg, Varde, Billund, Vejle, Svendborg og Haderslev, med erhvervsgymnasier som lokale lokomotiver. Projektet arbejder med implementering af programmering i uddannelserne, hvor de samtidig forsøger at skabe it-faglig sammenhæng fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet. Herved inddrager projektet virksomheder og fritidsorganisationer, deres behov og deres viden.

crossingIT har gennemført en kvalitativ undersøgelse i 19 virksomheder i region Syddanmark: indsamlet fakta, kritiske betragtninger og virksomhedernes anbefalinger til uddannelsesinstitutioner og samfundet.

Vedlagte brochuren sammenfatter og perspektiverer virksomhedernes bidrag på tværs.

I fællesskab arbejder projektet på, at de unge kan opleve en it-faglig sammenhæng i ”uddannelseskæden” og kan have perspektiverne med de nye teknologier med i deres overvejelser om en potentiel karrierevej.

Læs mere om crossingIT her.