Fremtidens vejledning starter i børnehaven

0

Marlene Harpsøe

Af Marlene Harpsøe, folketingsmedlem og erhvervsuddannelsesordfører (DF)

Manglen på faglærte er kritisk. 85.000 flere faglærte mangler vi i 2025. Med erhvervsuddannelsesreformen er der taget vigtige skridt for at højne elevernes faglighed og motivation samt kvaliteten i erhvervsuddannelserne. Men hvad så nu? Vi kan jo ikke bare sidde og se på, at udviklingen på erhvervsskolerne fortsat er en for lav tilgang og for højt frafald.

Der er ingen nemme hovsa-løsninger, men vi kan starte med at annullere besparelserne på erhvervsskolerne. Det har vi i Dansk Folkeparti sat os for som led i finanslovsforhandlingerne. Der er brug for at investere i erhvervsskolerne samt fortsat at tale de faglærte uddannelser op.

Ungdomsforsker Arnt Vestergaard sagde for nylig til TV2 Nord, at det er vigtigt at få synliggjort de videre perspektiver, der er, når man står med en erhvervsuddannelse. Jeg er helt enig. Det er vigtigt, at vi får fremhævet, at en faglært uddannelse ikke er sidste stoppested. Det er især en vejlednings- og kommunikationsopgave.

Vejledning er meget vigtig, og jeg mener, at børn og unge primært skal vejledes hen mod en praktisk uddannelse. Men denne vejledning er i mine øjne ikke en opgave der først starter i folkeskolens udskoling, hvor alles øjne tit er rettet imod. Allerede i børnehaven skal den såkaldte vejledning starte. Derfor bør der i mine og Dansk Folkepartis øjne etableres byggebørnehaver, hvor man i børnehøjde lader leg og håndværk gå hånd i hånd. Børn skal selv have lov til at bygge sammen med kyndige håndværkere. De vil elske det!

Glæden ved de praktiske fag skal vi også lade spire igennem hele folkeskolen. Derfor er det et klart ønske for mig, at de praktiske fag kan mærkes på alle klassetrin. Der skal ikke kun være en særlig indsats i udskolingen. Nej for da er det næsten for sent. Da er gymnasiet allerede blevet det naturlige og nemme valg. Erhvervsskolen skal i stedet være det nemme valg og en naturlig forlængelse af folkeskolen.

Det er nogle af mine ønsker og ambitioner. Vi kan nemlig ikke bare sidde og se på, at frafaldet er højt og tilgangen lav.

Det er også mit håb, at Folketingets Undervisningsudvalg snart kan invitere til en høring, hvor vi tydeliggør og får spredt de gode eksempler på fastholdelse og tilgang. Blandt andet fra Gribskov, hvor den lokale UU-vejledning med et tilbud om en sandwich og en snak i spisepausen er lykkedes med at styrke fastholdelsen af elever på erhvervsskolen. Sådan! Der er flere gode eksempler derude og dem skal vi have spredt, så flere kan blive inspireret af det der virker. Med en fælles indsats arbejder vi bedst for at sikre flere faglærte.