Vejledning til gavn

0

Vi har skabt et uddannelsesmarked, hvor ungdomsuddannelsernes succes ofte hænger sammen med elevtilgang. Konkurrence kan skærpe og udvikle produktet, men det kan også overlade den unge i markedskræfternes spil, hvis ikke en stærk, uafhængig og personlig vejledning er til rådighed for de unge.

I en tid hvor institutionernes succes ofte hænger sammen med antal tilmeldte elever, er der behov for en stærk vejledning, der vejleder til gavn for de unge og for samfundet. Danske Regioner har opgjort, at ungdomsuddannelserne de sidste 5 år har anvendt knap 1 mia. på reklame for deres tilbud. Et marked kan være godt og konkurrence kan skærpe såvel udbud som kvalitet, men vi skal ikke overlade de unge og deres forældre til markedskræfterne alene. Der er brug for en stærk, synlig og tilgængelig vejledning fra grundskolen og til arbejdslivets overgang til den 3. alders pensionering. 

Politiske mål
Siden 2006 har den nationale – og lokale – målsætning været de berømte 95%. Her har UU ydet sit bidrag og grundskolen og ungdomsuddannelserne deres. Den politiske målsætning har været Uddannelse til Alle, ikke specificeret ud på en bestemt uddannelsesretning, og det har vi – og andre – efterlevet, og målsætningen blev da også – næsten – nået i 2015.

Med erhvervsuddannelsesreformen i 2014 blev der sat politiske mål for uddannelsesvalget. Det betyder selvfølgelig ikke, at UU centrene skal sende ”kvoter” af elever i den ene eller den anden retning, men målsætningen om, at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020 og tallet skal hævet til 30% i 2025, hænger sammen med det fremtidige beskæftigelsesbehov og er som sagt en politisk vedtaget målsætning.

Mål og vejledning?
I UU centrene er der taget godt imod det nye mål om, at flere unge skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen. I UU centrenes formål står der, at vejledning skal være til gavn for den unge og for samfundet. Det er naturligt, at et fremtidigt beskæftigelsesmål også indgår i overvejelserne, når en uddannelse skal vælges, så vejledningen er på banen i forbindelse med det nye mål. Jeg har sagt, at hvis valget mellem de to store uddannelsesretninger – erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser – skal være lige for de unge, må vejledningen være skæv i forhold til, at der bruges mere tid på at give eleverne et overblik over erhvervsuddannelsernes 106 muligheder, krav om praktiske færdigheder, videreuddannelsesmuligheder fra bl.a. erhvervsakademierne m.m.

Rette smed for bager…
Er nogen uenige med den nye politiske målsætning om at flere skal vælge en erhvervsuddannelse, må skytset rettes mod de politiske beslutningstagere. Retter man kritikken mod UU centrene, retter man smed for bager!

UU er en stærk landsdækkende vejledning
Ungdommens Uddannelsesvejledning er en national, kommunal forankret vejledningsorganisation, der ikke har aktier i den ene eller den anden uddannelsesretning, men skal alene sikre, at den unge og forældrene får overblik gennem indsigt og udsigt.

Et marked kræver en stærk uafhængig vejledning
I tider hvor økonomien er stram, mærkes uddannelsesmarkedet stærkt. Jeg håber, at politikerne ved, hvad man har bygget op. Mit råd er, at modvægten skal være en stærk institutions- og sektoruafhængig vejledning. Ikke kun på ungdomsuddannelsesområdet, men hele vejen op, skal der være en samlet enstrenget vejledning, der er funderet udenfor uddannelsesinstitutionerne og som har styrken til at sætte den enkelte i centrum for uddannelsesvalg og kompetenceudvikling. UU, VEU, Studievalg, Studievejleder m.m. Helt ærligt, det er kun os der er indenfor, der kan hitte rede i systemet. Vi skylder de unge og kompetenceudviklingen på den lange bane, at der skabes klarhed. Undervisningsminister Ulla Tørnæs gjorde op med 28 forskellige uddannelsesvalginstitutioner i 2003 – er det ikke på tide at kikke på området igen? UU DANMARK er klar.

Mark Jensen
UU DANMARK

Danske Regioner:

http://www.regioner.dk/services/nyheder/2017/august/gymnasier-og-erhvervsskoler-har-brugt-en-milliard-til-reklamer