Elevformand om friskoletilsyn

0

Interviewet herunder er bragt med venlig tilladelse fra Altinget, hvor interviewet blev bragt først gang 9. august 2017.

INTERVIEW: Formanden for Danske Skoleelever, Jakob Bonde Nielsen, ser tilsynet med friskolerne som sin helt store sag i den kommende tid.

(Foto: Danske Skoleelever)

16-årige Jakob Bonde Nielsen er netop flyttet hjemmefra.

Elevformanden fra Sydhavnen i København er rykket til Aarhus, hvor han skal arbejde fuldtid for Danske Skoleelever i det kommende år.

Her vil han have friskoletilsyn, bedre vejledning og organisationens landskonference på programmet.

Læs om formandens kommende opgaver her:

* Hvilke tre emner får særligt din opmærksomhed i den kommende politiske sæson?

1. Friskoletilsyn
”Den mest konkrete ting – og noget, som bliver virkelig vigtigt i starten af skoleåret – er tilsynet med friskolerne. Her kommer vi til at presse rigtig meget på, fordi det simpelthen er så galt. Vi kommer til at følge op på nogle af alle de historier, som har været fremme her over sommeren. Vi kommer til at presse på hos ministeren i forhold til at få skærpet tilsynet. Det bliver det næste store træk for os som forening og mig som formand.”

2. Vejledning
”Ungdomsuddannelses-vejledningen har vi allerede talt en del med ministeren om. Vi ønsker mere erhvervspraktik, brobygning og bedre mulighed for at tale med sin UU-vejleder.”

”Vi har tre tiltag, som ville kunne gøre UU-vejledningen betydeligt bedre. To af dem er sådan set næsten gratis. Det drejer sig om erhvervspraktikken med to ugers praktik i 8. klasse og to uger i 9. klasse, hvor en af dem skal målrettes et job, som kan nås med en erhvervsuddannelse. Den anden er brobygningen, hvor man i 7., 8. og 9. klasse skal i en til to uger til i brobygning. Jeg forestiller mig, at det faktisk bliver til noget i løbet af året. Dem, jeg taler med i det politiske landskab, er meget positivt stemte.”

”Ved det møde tidligere på året, hvor en række elev-organisationer blev væk, fik jeg mulighed for at sige en helt masse til ministeren. Den mulighed udnyttede vi, og der kom jeg blandt andet ind på de her tiltag. Det virkede som om, de blev tage meget godt imod.”

3. Nye kommunalbestyrelser
”Fra 1. januar, når der er blevet valgt nye kommunalbestyrelser, vil vi ud til dem alle sammen og holde et politisk oplæg. Her vil vi præsentere otte konkrete tiltag, som kan indføres på de enkelte skoler. Overskriften bliver motivation. Vores mål er at få gjort eleverne mere motiverede ude i klasselokalerne.”

* Hvilke store opgaver venter dig selv som formand?

”Jeg er lige flyttet over til sekretariatet i Aarhus, så der ligger en personlig udfordring i forhold til at flytte hjemmefra og samtidig lave en masse arbejde.”

”Som formand har jeg det overordnede ansvar for, at foreningen kører rundt hver dag, så det bliver en stor opgave. Om fire måneder har vi landskonference, hvor jeg helst skal have opnået så mange ting som muligt inden, så jeg kan træde frem og pege på, hvad vi har opnået som forening.”

* Hvilket emne, sag eller debat håber du på, man kommer til at tale mindre om i den kommende tid?

”Jeg håber, vi en gang for alle kan droppe diskussionen om folkeskolereformen. Jeg håber, vi kan lægge det bag os og begynde at tale om folkeskolen som noget, der skal have tid og mulighed for at udvikle sig. Vi har en folkeskole, som rent faktisk fungerer godt på en række områder.”

”Særligt op til kommunalvalget håber vi, at diskussionen ikke kommer til at handle om for eller imod reform og om, hvorvidt folkeskolen sejler. For det gør den altså ikke.”

* En lang række elever og studerende fra grundskole til universitet starter i disse dage på nye uddannelser. Hvilket godt råd vil du give dem?

”Til de skoleelever, som starter igen efter sommerferien, vil jeg opfordre dem til at gå op i deres skolegang. De skal gå op i undervisningen, men også i noget, som måtte være uretfærdigt på skolen. I det tilfælde skal man forsøge at lave det om. Hvis man føler sig uretfærdigt behandlet, så skal man gøre alt man kan for at sige autoriteterne imod. Så kommer man allerlængst.”