Penge spiller en rolle

0

Med finansloven for indeværende år, blev elevernes skoleydelse (løn) på Produktionsskolerne nedsat, således at forskellen mellem kontanthjælpssystemets uddannelsesydelse og elevernes løn på Produktionsskolerne har betydning for de unges valg. Det er en af forklaringerne på, at Produktionsskolernes elevtal falder, og det er bekymrende.

Produktionsskolerne har med rette påpeget, at deres elevtal er faldet i 2017, mens antallet af unge på uddannelsesydelse er stigende. Den positive konjunkturudvikling på arbejdsmarkedet er en af forklaringerne på et faldende elevtal. Det er faktisk muligt for mange unge at få et arbejde. Faldet i Produktionsskolernes elevtal kan dog ikke alene forklares med et opsving. I UU centrene kan vi klart mærke, at faldet har en sammenhæng med den reducerede skoleydelse.

Det er få unge i Produktionsskolernes målgruppe, for hvem økonomi ikke spiller en rolle, så unge kikker naturligt på, hvad lønnen/ydelsen er blandt de tilbud, der er til rådighed. At pengene her for nogles vedkommende spiller en motiverede rolle i forhold til, at kontanthjælpssystemets uddannelsesydelse vælges, er helt forkert og trækker i den forkerte retning. Vi skal så vidt muligt holde unge i et skole/uddannelsesforløb eller i et jobtilbud.

Introduktionen til kontanthjælpssystemet kan med fordel udsættes eller i bedste fald undgås. I landets UU centre arbejder vi, gennem den opsøgende vejledning til det 25. år, med at få alle unge der afbryder et forløb videre. Det sker gennem en vejledningssamtale, hvor det afbrudte valg bearbejdes, og der sammen med den unge opstilles nye mål.

Ofte kan en uddannelse ikke lige påbegyndes her og nu, når vi har en samtale med en ung uddannelsesafbryder. Måske skal der ske en opkvalificering af den unges faglige-, personlige- eller sociale udgangspunkt, for at et nyt mål kan nås. Her benytter UU vejlederen ofte en målgruppevurdering af den unge, inden der i samarbejde vælges et produktionsskoleforløb, som igen peger frem mod et uddannelsesvalg.

Regeringen forhandler netop nu med de politiske partier om en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU). Målet her er at bygge en ny uddannelse op, der skal forberede de unge til uddannelse eller arbejde. Det konkrete nye ved vi ikke hvor ender, men det skal bygges op på det vi har: Produktionsskoler, Erhvervsgrunduddannelse, Kombineret Ungdomsuddannelse, VUC og en uddannelsesplan for den unge, hvor UU vejledningen er centralt placeret.

Nu skal vi sørge for, at vi ikke underminerer fundamentet, inden vi bygger op. Derfor er det vigtigt, at politikerne nøje følger konsekvenserne af beslutningen om reduceret produktionsskoleydelse, der klart har medvirket til, at Produktionsskolerne mister elever og dermed uddannelseskapacitet, som er en vigtig forudsætning for afsættet til det nye.

Der er mange elementer, der spiller en rolle, når unge vælger retning i uddannelses- og jobvalget. I UU kan vi klart mærke, at penge spille en rolle, når Produktionsskolerne skal på banen. Pengene er vel de samme, hvad enten de udbetales af den ene eller den anden kasse. Spørgsmålet er, om konsekvenserne af den ændrede Produktionsskoleydelse peger i den rigtige retning? Det synes jeg ikke, og jeg synes, at det er en overvejelse værd for politikerne bag beslutningen om den reducerede produktionsskoleydelse, der trådte i kraft den 1.1.2017.

Mark Jensen
Formand

UU DANMARK

Læs:

Notat på konsekvenser af nedsaettelsen af skoleydelse for produktionsskoleelever

Produktionsskolerne bløder