Konference: kommunal ungeindsats

0

Den kommunale ungeindsats – perspektiver og udfordringer

I regeringsudspillet “Tro på dig selv – det gør vi” er linierne for en (ny) kommunal ungeindsats trukket op. Uanset udfaldet af de pågående forhandlinger, er der grund til at tro, at udfaldet åbner en mulighed for reorganisering af kommunernes ungeindsats, inkl. Jobcentrene, UU, SSP samarbejde, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), etc.

Hvordan skal den kommunale ungeindsats indrettes for bedst muligt at sikre især de udsatte unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og/eller i varig beskæftigelse? Hvordan skal den organiseres? Hvilke fagligheder skal indgå? Hvordan? Hvordan placeres vejledningen som fagprofession og vil det fortsat være som sektor- og institutionsuafhængig? Hvilken ungeaktør skal foretage målgruppevurderingen til den ny Forberedende Grunduddannelse? Og hvor placeres ansvaret for den opsøgende indsats? Hvordan ser kompetenceprofilen ud på den gennemgående kontaktperson? Hvordan står det til med ungeledigheden fordelt på forskellige kommunale organiseringer af ungeindsatsen? Og er det muligt at etablere en ‘baseline’ forud for en evt. reorganisering?

Spørgsmålene er mange og samler sig i både perspektiver og udfordringer, som vi ser nærmere på.

Og det gør vi på en konference, vi afholder 28. november på Comwell Middelfart.

Se program og tilmeld dig her.

Adviser også gerne dine kolleger i jobcenteret og i andre relevante dele af forvaltningen i din kommune.