Det handler også om ligestilling

0

Der kan være mange forstyrrende elementer, når den enkelte unge står overfor uddannelsesvalget. Hvad vælger de andre? Hvad siger kammeraterne og vennerne til mit uddannelsesvalg? Hvad mener mine forældre? Har jeg overblikket over alle mine muligheder? Etc.

Uddannelses- og jobmarkedet i Danmark er nogle steder stærkt kønsopdelt, jeg til tro, at de fleste vil kunne sætte et bestemt køn efter følgende erhverv:

Ikke forstået på den måde, at der udelukkende er mænd eller kvinder indenfor det enkelte erhverv, men der er en markant overvægt af det ene eller det andet køn.

Det kan ofte være svært for unge, der skal vælge uddannelse, at bryde et mønster, og det er ærgerligt, hvis lysten, evnen og ønsket peger i en retning og de ydre påvirkninger trækker i en anden retning. Vi skal i vejledningen have fokus på at skabe åbne rum for dialogen om uddannelses- og jobvalget i den kollektive vejledning og i gruppevejledningen, og vi skal selvfølgelig også i den forbindelse snakke uddannelsesvalg og køn.

Vælger du at følge din mavefornemmelse og som pige gå ind i et ‘drengefag’ eller som dreng at gå ind i et ‘pigefag’, har det konsekvenser, som det er vigtigt at være forberedt på. Ligeså har det også konsekvenser at vælge noget andet end det, man som ung er interesseret i, fordi man oplever et pres fra omgivelserne, som det er for svært at stå imod.

UU DANMARK har bakket op om og deltaget i det ligestillingsudvalg, undervisningsministeren nedsatte sidste år. Udvalgets rapport er – med nogen forsinkelse – udkommet lige før sommerferien, og indeholder en række konkrete forslag på vejledningsområdet stillet af bl.a. UU DANMARK og Danmarks Vejlederforening.

Vi skal med en god kultur i skolen skabe rum for, at unge vælger individuelt og ikke bevidstløs følger ”flokken”. Det giver stærke unge og gode valg.

Videotuben ”Ryst posen – dreng eller pige er underordnet” giver et kort og godt oplæg til en dialog om uddannelsesvalg og ligestilling. Det er også en vigtig dialog, vi skal omkring i karrierelæringsprocessen – hvor omdrejningspunktet er emnefaget Uddannelse og Job i Folkeskolen!

Mark Jensen

Mark Jensen

UU DANMARK