Dialog om dannelse – Sorømøde 2017

0

God – og befriende – dialog om Dannelse på Undervisningsministerens Sorømøde 2017

Godt 130 uddannelsesledere, organisationsfolk, forskere, debattører, elever og elevorganisationer, politikere og skolefolk var inviteret til Sorø-mødet 2017 den 1. – 3. august, hvor ministeren med overskriften ‘Dannelse i en global verden’ havde sat dagsordenen for dette års Sorø-møde, som er nummer 30-et eller andet i rækken af Sorømøder, som tidligere Undervisningsminister Bertel Harder startede for nu godt 30 år siden.

I en tid med parathedsvurdering ud fra 5 – 4 eller 2-talsvurderinger, et gennemsnit der afgør optagelse på de videregående uddannelser og en folkeskole, hvor alle fag måles og Pisa-test ånder skoler og lærere i ryggen, var det befriende, at Merete Riisager havde sat dannelse på dagsordenen til en samtale blandt deltagerne.

Deltagerne blev præsenteret for en perlerække af inspirerende oplæg om Dannelse i en global Verden, som gav os brikker til mosaikken, så vi hver især kunne få bedre greb om dannelsesbegrebet. Et begreb som vi langt fra var enige om, men som der var enighed om, bør spille en langt mere central rolle i undervisningen og på uddannelsesinstitutionerne.

En række spændende oplæg tog også hul på den digitaliserede verden og hvad den gør ved os som mennesker og hvad den betyder for vores fremtid.

Stor ros herfra til Undervisningsminister Merete Riisager, der med kløgt og stil ledte forsamlingen gennem dette års Sorø-møde.

Netop elevernes valgproces, som benævnes karrierelæring i vejledning i emnefaget Uddannelse og job, er en dannelsesrejse hvor informationer, dialoger, besøg på virksomheder og uddannelser sammen med kritiske spørgsmål og nysgerrighed er med til at danne elevernes uddannelsesvalg efter folkeskolen og lægger op til en fortsat proces livet igennem, hvor indsigt og udsigt danner grundlag for den forsatte karrierelæringsproces.

Blandt dannede mennesker er der altid rum for nysgerrighed og dialogen, der bringer videre. Det var der på dette års Sorømøde, og det skal vi alle sammen arbejde for også bliver rammen for vores valgprocesser i Danmark, hvad enten det drejer sig om de politiske valg eller uddannelsesvalget. Det er godt for den enkelte og det bliver godt for Danmark.

Mark Jensen

UU DANMARK