Alle piger vil ikke være sygeplejersker

0

Af Karen Ellemann, Minister for Ligestilling

Karen Ellemann, Minister for Ligestilling

Jeg bliver hvert år rørt, når de unge efter endt ungdomsuddannelse fester og kører rundt i vogne, fulde af energi og håb og drømme om fremtiden. Et par måneder senere starter mange af dem på den uddannelse, som skal lægge vejen for deres videre liv. Det er så vigtigt – det ved I, som vejledere, om nogen – at de vælger den rigtige vej.

Det kan være en stor udfordring at vælge uddannelse. Særligt hvis rollemodellerne, man kan spejle sig i, ikke hænger på træerne, eller hvis omgivelserne spærrer øjnene op eller måske rynker på næsen af ens valg. Rigtig mange unge træffer da også kønsstereotype uddannelsesvalg: I 2016 var 94 pct. af ansøgerne til erhvervsuddannelserne inden for teknik, håndværk og transport drenge, mens 82 pct. af ansøgerne inden for omsorg, sundhed og pædagogik var piger.

Ligestilling i uddannelse handler for mig om, at alle piger og drenge skal have lige muligheder for at vælge uddannelse med hjertet og hjernen. Alle drenge vil altså ikke spille fodbold og blive ingeniører, og alle piger er ikke interesserede i at lege med dukker og blive sygeplejersker. Alligevel er det i høj grad de forventninger, de bliver mødt med i medierne, af vennerne, i skolen og i familien. 

De unge skal have mulighed for at realisere deres drømme, deltage i samfundet og udfolde deres talenter og evner – og det må deres køn ikke stå i vejen for. Det nytter simpelthen ikke, at der stadig er ”kvindefag” og ”mandefag”. Den enkelte skal frit kunne vælge efter interesse, drømme og ambitioner, ikke efter andres forventninger eller ubevidste opfattelser.

Dér kan I gøre en forskel som vejledere – ved at udfordre de kønsstereotype uddannelsesvalg og gøre de unge opmærksomme på andre valgmuligheder.

Piger og programmering
Kvinder i it er et område, jeg er særligt optaget af. Kvinder udgjorde kun knap 11 procent af optaget på IT-Universitetets Softwareudvikleruddannelse i 2016. Heldigvis er der flere piger, der har fået øjnene op for IT-uddannelserne, men der er fortsat plads til forbedringer.

Mange teenagepiger vil gerne uddannes inden for et kreativt fag. De vil gerne lave noget med mennesker eller noget med design og business, og de vil gerne gøre en forskel i verden. Samtidig betyder det meget for dem at føle sig rustet til fremtiden. Alle de ting kan de faktisk med en uddannelse inden for it. Men de fleste piger overvejer ikke en it-uddannelse. Det er et stort paradoks, for interessen for informations- og kommunikationsteknologi er stor hos både drenge og piger. Det, der gør forskellen, er, at drengene i langt højere grad end pigerne vurderer, at de har kompetencer inden for informations- og kommunikationsteknologi. Hvilket igen er paradoksalt, fordi deres faktiske evner er de samme! 

Større bevidsthed om køn og ligestilling er afgørende
En ny rapport fra Udvalget om ligestilling i dagtilbud og uddannelse anbefaler større bevidsthed om køn og ligestilling. Udvalgets anbefalinger retter sig mod en lang række aktører, for ligestilling i uddannelse er en fælles sag.

På vejledningsområdet anbefaler udvalget blandt andet undervisningsbaseret vejledning, rollemodeller, erhvervspraktik, introduktionskurser og brobygningsforløb. Faggrupper kan inddrages i vejledningsindsatsen fx ved, at en kvindelig blikkenslager og en mandlig pædagog informerer om erhvervsuddannelserne.

Jeg er glad for den nye rapport, der giver os et godt udgangspunkt for en styrket indsats for ligestilling i uddannelse. Der skal være plads til at være pige og dreng på forskellige måder, og børn skal have rollemodeller af begge køn i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet, hvis de skal kunne se sig selv i et fag.

Heldigvis går tallene i den rigtige retning. Men det går for langsomt. I 2030 forventes der at mangle op mod 19.000 it-specialister. Så it og programmering er altså ikke noget dårligt uddannelsesvalg, hvis man vil rustes til fremtiden. Men hvis piger skal vælge it-faget, kræver det, at vi gør op med myten om it og programmering som ”mandefag”. For det er netop, hvad det er: En myte!