#Programmering i undervisningen

0

Digitale kompetencer er nøglekompetencer i det 21. århundrede. Danmark har i høj grad brug for it-specialister og medarbejdere med avancerede it-kompetencer. Programmering er kommet på skoleskemaet, og også digital dannelse står central: Børn, unge, voksne skal kunne færdes og samleve i cyberspace. Vi alle skal forholde os til de nye teknologier.

Men hvordan omsættes alt dette til ny praksis i og omkring undervisning på erhvervsgymnasier?

crossingIT er et netværksprojekt i og på tværs af 7 kommuner i Region Syddanmark: Tønder, Sønderborg, Varde, Billund, Vejle, Svendborg og Haderslev.

Partnerne arbejder med programmering, hvor man skaber faglig sammenhæng fra folkeskolen til erhvervsgymnasiet. Der inddrages virksomheder, deres behov og deres viden. Det betyder stærke lokale netværk, også med plads til de unges egne cirkler.

Projektet har etableret sig i løbet af forår 2017. På en inspirationsdag d. 30. maj i Tønder udveksler partnerne på tværs af regionen, og underviserne går sammen om at skitsere nye undervisningsforløb. Resultater fra en kvalitativ virksomhedsundersøgelse og nogle innovative virksomheder vil bidrage selv med faglig inspiration til de nye forløb. Forsker Steen Rasmussen vil samtidig sætte udviklingen i et større samfundsperspektiv, med bl.a. spørgsmål til menneskets fremtidige rolle over for de stærke teknologier.

Arrangementet er kun for særligt inviterede, men arbejdsresultaterne vil tilgå alle interesserede! Tilmeld nyhedsbrev: crossingit.dk

Foto: Blå Gymnasium Sønderborg

UU DANMARK understøtter aktivt projektets formål: Samspil mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne. Jo bedre lærerne forstår hinandens verdener og virkeligheder, jo bedre kan muligheder og vilkår formidles til de unge, der står foran deres uddannelsesvalg. En større sammenhæng mellem de faglige læringsmål kan være med til at åbne for forskellige karriereveje.

crossingIT arbejder med digitalisering som omdrejningspunkt, hvor kodning, programmering og digital dannelse indgår som nye kompetencer i det 21. århundrede. Nye kompetencer og nye uddannelser, der også påvirker de unges hverdag og tænkning og dermed vil (ud)fordre vejledernes virke.