Mindeord Bill Law

0

Bill Law

I april 2017 mistede det internationale vejledningssamfund Bill Law, som gennem flere årtier har bidraget til både teori og praksis inden for vejledning og ”careers education” – det engelske modsvar til det timeløse emne Uddannelse og Job.

I sine unge dage læste Law teologi på universitetet, men kaldet til præst udeblev, og i starten af 60’erne begyndte han i stedet at undervise på en folkeskole, hvor han efterfølgende fik tildelt funktionen som Skolevejleder. Her blev kimen lagt til en lang karriere inden for vejledningens univers. Inden længe underviste han i vejledning på Reading University, samtidig med at han skrev en MPhil afhandling i Sociologi. Hans forskning i udfordringerne forbundet med skolevejlederrollen på grundskolerne var så banebrydende, at han fik tildelt et doktorat.  I kølvandet af dette blev han udlånt til det engelske National Institute for Careers Education and Counselling (NICEC) som den ene af dets to grundlæggere.

Personligt stiftede jeg i 1990erne bekendtskab med Bill Laws professionelle virke, da jeg læste på Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning i London. Her blev jeg livslang fan af DOTS-modellen (oversat til dansk som BOMS; Beslutninger, Overgangsfærdigheder, Muligheder, Selvindsigt), som Law udviklede i samarbejde med A.G. Watts i 1970’erne.  Men Laws virke bredte sig langt ud over udviklingen af modeller og teorier; han udfordrede konstant vejledere, akademikere og beslutningstagere med tanker, idéer og spørgsmål, der ikke blot vedrørte uddannelses- karriere- og erhvervsvejledning men også tangerede filosofiske spørgsmål om menneskets ”væren i samfundet” på en meningsgivende måde. Samtidig var han skånselsløst vedholdende i sin stræben efter at sikre vejlederprofessionens bæredygtighed, integritet og validitet. Hans professionelle hjemmeside www.hihohiho.com blev hen over årene et mekka for enhver, der ønskede at udfordre og udvikle vejlederens virke og rolle i en lang række kontekster, eller som blot ønskede at holde fokus på, om det vi gør som vejledere nu også er godt nok!

I 90erne gik Bill Law på efterløn og etablerede sig som selvstændig; han skrev fortsat vejledningsfaglig litteratur, udarbejdede materialer og afholdt en lang række kurser. Som vejleder og UJ-koordinator på en stor skole i Østlondon havde jeg i 2004 fornøjelsen af sammen med Bill Law at afvikle et kursus i Uddannelse og Job for en gruppe lærere. Inspirerende, spændende og ufatteligt fagligt velfunderet, venlig, og imødekommende – Law kombinerede helt naturligt begreberne ”larger than life” og ”down to earth”.  Laws kurser var på samme tid teoretisk udfordrende, praksisorienterede og dybt forankrede i et ønske om at hjælpe andre til at yde deres bedste for de unge mennesker, det hele handler om.

Hans seneste teoretiske indspark har vist sig at lægge grunden for et paradigmeskifte i dansk vejledning. Med begrebet karrierelæring har danske vejledere, skoler og kommuner fået redskaber til at sætte unge mennesker langt bedre i stand til at blive vejledningsparate, valgparate og uddannelsesparate gennem de Uddannelse og Job aktiviteter, de deltager i og efterfølgende reflekterer over, end de før har haft mulighed for. Law lagde hermed ikke BOMS på hylden men brugte snarere karrierelæringsbegrebet som et ekstra lag, hvorved Beslutninger, Selvindsigt med videre har fået nyt liv og nu i endnu højere grad skaber grundlag for at orientere sig i en evigt omskiftelig verden af muligheder.

Bill Law stoppede aldrig med at kere sig om de unges muligheder for at få et godt liv. Det engelske Career Development Institute anerkendte på fornemste vis dette ved at tildele ham en velfortjent ”Lifetime Achievement Award” få uger før hans død. Han vil blive savnet; som inspirator, rollemodel og person.

Merete Juul,
UU Horsens