Mens vi venter på …

0

Mark Jensen, formand
UU DANMARK

I Samuel Becketts absurde skuespil fra 1949 venter to vagabonder på Godot, som aldrig kommer. Vi havde det på næsten samme måde med ventetiden på regeringens udspil på baggrund af Ekspertudvalgets anbefalinger.

Nu er regeringsudspillet netop kommet – lettere forsinket.

Forsinket måske fordi sagen er mere kompleks end mange havde forestillet sig i første omgang: flere har talt om ændringer i omfang af en ”lille kommunalreform.” Kompleksitet med mange ændringer, der griber ind i hinanden, og som skal munde ud i et regeringsudspil, der kan opnå bred politisk opbakning. Det tager tid.

Det er helt sikkert ”En sammenhængende kommunal ungeindsats…” og ”En ny Forberedende Uddannelse” der kræver kræfter.

Ekspertudvalgets og nu regeringens udspil med en 90 + 10% målsætning for uddannelsesindsatsen, tror jeg de fleste kan bakke op bag.

Den gamle 95% målsætning var en prognosemodel, der målte uddannelsesfrekvensen 25 år efter unge havde forladt grundskolens 9. klasse. Det har været en god målsætning, som dog de færreste helt har kunnet gennemskue. Den nye målsætning vil måle gennemførslen af ungdomsuddannelse inden unge er fyldt 25 år og dermed måle uddannelsesfrekvensen mens unge stadig er unge. Det virker fornuftigt, når nu vi taler om ungdomsuddannelse.

Ekspertudvalget nævner i sin anbefaling, at nu har 83% der opnået mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter afsluttet grundskole. Det tal foreslås hævet til en 90% målsætning, så målsætningen er ambitiøs og tallet skal hæves med 7 procentpoint. Den resterende 10% gruppe op til de 100% skal have erhvervskompetencer via beskæftigelse.

Vi kan fint bakke op bag den nye 100% målsætning. I UU DANMARK læser vi nu med spænding regeringsudspillet, og vi ser frem til at bidrage konstruktivt med fakta og viden i den kommende politiske forhandling.

Godot dukkede aldrig op, men jeg tror, vi kan regne med et oplæg til lovforslag inden sommer og en ny vejlednings- og uddannelsesverden fra august 2019.

Mark Jensen
UU DANMARK