Herning investerer 3.1 mio i UU

0

Der er sat turbo på i Herning Kommune. For alle unge skal med og ingen efterlades tilbage i ledighed. Derfor har UU fået tilført 3.1 mio. af Beskæftigelsesudvalget om året til permanente initiativer, der skal bidrage til at forebygge ungeledigheden i fremtiden.

Beskæftigelsesudvalget i Herning har valgt at investere i ungeområdet, og meget utraditionel gå helt ned i 5.-6. klasse. Der er i alt investeret godt 3.1 mio. kr. om året permanet i forebyggende tidlige indsatser, der spreder sig over indsatser til unge, der er svære at fastholde i job eller uddannelsesrettede tilbud, til flere EGU pladser, vejledning af unge 18-25-årige på uddannelseshjælp og en styrket ungeindsats på tværs af interessenter.

”Især ungeområdet 15.-18 år er et helt centralt fokusområde for os, fordi det bliver rigtigt svært når den unge er lige ved at være voksen, gået ud af den faste skolestruktur. Det stiller så store krav til os om samarbejde på tværs og øvelse i ”cilonedbrud” og at holde fokus stift rettet på den unges værdi af mødet med os” siger leder af Ungeenheden Inger Veng Rasmussen.

UU og Ungeenheden har siden 2016 arbejdet sammen med Center for Børn og Forebyggelse i Herning Kommune om et fælles mindset, principper, metoder og indsatser – den såkaldte ‘Herningmodel’ – , der bringes i anvendelse, når et barn eller en ung opdages og vurderes at være i en social udsat position. UU er derfor en naturlig partner i de fagfællesskaber, der er dannet omkring unge i en udsat position, uanset om den unge går i 2. klasse eller er 24 år.

Med sigte på de forventede kommende ændringer som konsekvens af ”Ekspertudvalget”s rapport med anbefalinger til regeringen, finder vi i Herning at fundamentet er lagt til en kommunal ungeindsats.’ siger Inger Veng Rasmussen.