Banebryder hædres med Vejlederprisen 2017

0

Martin Svane,
Uddannelseskonsulent i Jobcenter Esbjerg

Uddannelseskonsulent i Jobcenter Esbjerg Martin Svane modtager 10. maj 2017 Schultz Vejlederpris på 25.000 kr. ”Martin Svane skulle bare have den pris. For sin ihærdighed, sin kampgejst og sin kreativitet,” siger formand for Vejlederprisens jury Mette Marie Callesen.

Martin Svane er uddannelseskonsulent i Jobcenter Esbjerg og nu indehaver af Schultz Vejlederpris, der gives til fagfolk, som gør en ekstraordinær indsats inden for vejledning, uddannelse eller beskæftigelse. Og det gør Martin Svane.

”Den mand får ting til at ske. Martin har skabt samarbejdsrelationer på tværs af organisationer og ministerområder og formår at få uddannelsesinstitutioner, jobcentre, UU, VEU og virksomheder til at arbejde sammen om borgeren. Samtidig holder han benhårdt fast i sin vejledningsfaglighed, videreuddanner sig og efteruddanner sine kolleger. Og han gør det hele så godt, at han bliver rollemodel for både STAR, Undervisningsministeriet og Håndværkerrådet,” fortæller formand for Vejlederprisens jury Mette Marie Callesen.
”I juryen kunne vi alle se og mærke Martin Svane.”

Alternative veje til uddannelse
Martin Svane har med en alder på blot 30 år formået at sætte sit aftryk på uddannelsesindsatsen ved at sammenkoble beskæftigelses- og uddannelsesområdet og kaste lys over de muligheder, andre overser.
Martin Svane har bl.a. løftet mesterlære-ordningen, der er en praksisrettet adgangsvej til erhvervsuddannelserne, hvor borgeren gennemfører det første halvanden år af uddannelsen i praktisk oplæring hos en virksomhed med små suppleringsfag på erhvervsskolen. Det har givet så positive resultater, at Undervisningsministeriet og Håndværkerrådet nu iværksætter en kampagne, der skal sætte fokus på denne retning for unge med kloge hænder.

Systemet skal tilpasses borgeren og ikke omvendt
Martin Svane går gerne utraditionelle veje for at få borgere i uddannelse. Det gælder særligt udsatte målgrupper, som ofte kategoriseres som ude af stand til at gennemføre en uddannelse. Det første skridt til at gennemføre en uddannelse er at tydeliggøre sine evner og tro på sig selv og sine egne kompetencer, mener Martin Svane. At man kan. Og at der er brug for en.

”Martin tror på en vej for alle borgere, selv de allermest udsatte, og han bliver ved og ved med at søge alternative veje på tværs af lovgivning og systemer for at finde den bedste løsning for borgeren. Systemet skal tilpasses borgeren og ikke omvendt,” fortæller Mette Marie Callesen.

Frontløber og forbillede
Martins Svanes nytænkning og helhedsorienterede indsats hædres ikke alene med Schultz Vejlederpris. Inspireret af hans viden og tilgang har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering netop bevilget 10 millioner kr. til forsøgsprojektet Uddannelsesambassadør, som har til formål at skabe stærke lokale uddannelsesambassadører som Martin Svane.

Om Martin Svane
Martin Svane er 30 år og uddannet bager. I 2009 fik han arbejde som pædagogmedhjælper på et døgnbehandlingscenter for unge misbrugere, hvor han fik øjnene op for, hvordan man kan få uddannelsessystemet til at passe til lige præcis denne målgruppe. I 2012 blev Martin ansat som uddannelsesvejleder ved Jobcenter Esbjerg, Afdelingen Jobaktiv, og i 2014 blev han uddannelseskonsulent for hele organisationen.

Martin bor sammen med sin kæreste Marianne og deres to drenge Jakob og Benjamin på henholdsvis 4 og 9 år. Martin og Marianne har også en plejedatter på 20 år.

Om Schultz Vejlederpris
Schultz Vejlederpris tildeles en fagperson, der gør en særlig indsats inden for vejledning, uddannelse eller beskæftigelse. Formålet er at opmuntre initiativ og nytænkning til gavn for alle, der arbejder professionelt med samtaler om job og uddannelse. Siden 1993 er prisen blevet overrakt hvert andet år til stærke fagfolk, der brænder for deres fag, og som er indstillet af kollegaer i branchen.
Modtageren af Schultz Vejlederpris udpeges af en jury, der i 2017 består af:

  • Preben Brandt, formand og stifter af Projekt Udenfor
  • Rie Thomsen, lektor, Aarhus Universitet
  • Mark Jensen, formand, UU Danmark
  • Charlotte Knagh Tojahn, formand, Danmarks Vejlederforening
  • Lotte Klein, formand, Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening (UUVF)
  • Mette Marie Callesen, chefredaktør, Schultz

Schultz Vejlederpris overrækkes på UCC’s Vejlederkonference 10. maj 2017.
Mere information
Er du interesseret i yderligere information, så kontakt chefredaktør Mette Marie Callesen på mmc@schultz.dk eller telefon 41 95 47 94.
Du kan også læse mere på schultz.dk/vejlederprisen.