UU DANMARKs årskonference 2017

0

Hvordan kan dannelsesperspektivet være en interessant vej ind i nye måder at tænke og tale om vejledning på? Kan karrievejledning og karrielæring løfte vejledningen ind i den debat, og samtidig bidrage til, at der skabes nye fortællinger og forståelser af, hvad vejledning er? Og hvordan kan UU se sig selv og fremstå med en identitet, som favner kompleksiteten i opgaven?

Det var nogle af de spørgsmål, der var på dagsordenen på UU DANMARKs årskonference 2017.

Stefan Hermann

Stefan Hermann, rektor på professionshøjskolen Metropol og formand for regeringens ekspertgruppe om Bedre veje til ungdomsuddannelse, åbnede konferencen med et indspark, der koblede konferencens tema om dannelse med ekspertudvalgets anbefalinger, der jo i sagens natur optog mange af deltagerene.

Han pegede på, at der er tre typer af pres – en konkurrencestatspres, en velfærdsstatspres og et demokratisk pres – der betyder noget for den måde, vi forstår dannelse på, og som fordrer at vi ser arbejde og ikke kun uddannelse som noget, der potentielt giver mennesker mulighed for at fremkalde sig selv.

Det betyder også at UU skal forny sin dannelsesorientering.

Hør Stefan Herman uddybe, hvordan han ser UU’s rolle og opgave og fornyelse af dannelsesorientering og sammenhængen med ekspertgruppens anbefalinger.

Stefan Hermann fortsatte med at redegøre for tankerne i ekspertgruppens anbefalinger og pointerede, at vejledningen skal spille en hovedrolle i den kommunale ungeindsats.

Dernæst tegnede Lisbeth Bang Thorsen, kontorchef i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet et billede af den kommende politiske proces, og ligeledes en række ricisi, som ministeriet vil have i fokus i det videre arbejde, herunder risiko for kompetencetab og risiko for ikke at kunne fastholde nuværende stærke faglige miljøer.

Mark Jensen

Anders Ladegaard

UU DANMARKs formandsskab, Mark Jensen og Anders Ladegaard, samlede op på denne del af konferencen med UU DANMARKs perspektiver på ekspertgruppens anbefalinger. Mark Jensen påpegede, at det er hans opfattelse, at der bliver lyttet til UU og Anders supplerede med, at han håbede, at man i den kommende proces vil følge ekspertgruppens anbefaling om, at vejledning skal være den bærende enhed.

Anden halvdel af konferencens første dag stod i karrierelæringens tegn. Først med en række workshops, hvor deltagerne på egen krop kunne opleve, hvad karrierelæring og karrierevejlending handler om, godt faciliteret på vej af medarbejdere fra UU Lillebælt.

Randi Boelskifte Skovhus, lektor ved VIA, satte punktum for første dag med et indblik, i hvordan samspillet mellem vejledning, U&J og undervisning udspiller sig og hvordan vejledning giver mening for de unge.

Randi argumenterede for, at der skal ske et skift fra valgfokus til læringsfokus. Vejlederne gør hvad de skal – jf. lovens fokus på valg – men valgfokus ser ud til at forhindre noget andet væsentligt.

Tilde Mette Juhl fra Cefu startede andendagens program med en indføring i forskellige dannelsesbegreber og hvordan det krydspres, der skabes mellem forskellige dannelsesorienteringer,  påvirker de unges motivation for læring og uddannelse og skaber overfladiske læringsstrategier.

Skolen – og for så vidt også uddannelsesvejledningen – indgår som traditionelle dannelsesinstitutioner, og et centralt spørgsmål bliver derfor, hvordan uddannelsesvejledningen som ’dannelsesinstitution’ skal forstå dannelse også i forhold til de nye krav en globaliseret omverden stiller til institutioner og unge mennesker som i højere og højere grad er (kritiske) medborgere i en hybrid verden. Det gav Berit Anne Larsen, formidlingschef for Statens Museum for Kunst sit bud på.

Emma Holten, feministisk aktivist, lukkede konferencen med sit stærkt inspirerende indspark om køn, ligestilling og digital dannelse. I følge Emma lever unge i dag i en tilstand af konstant sammenligning qua de sociale medier, som betyder, at der er et stort pres for ikke at falde ud af normen. En tilstand, der skaber voldsom stress og som også betyder, at de unge lever i nogle meget kønstereotype boxe, der begrænser udforskningen af muligheder, der ligger udenfor kønsstereotyperne.

Hør Emma Holten fortælle om betydningen af unges digitale liv og de kønsstereotype boxe.

Konferencen bød således på to dage med nye perspektiver på vejledning og dannelse. UU DANMARK takker for engagementet – vi ses ude blandt de unge!