Anders Ladegaard genvalgt

0

Anders Ladegaard, næstformand UU DANMARK

I forlængelse af UU DANMARKs årskonference den 4. -5. april i Brejning på Kellers Park, blev der afholdt generalforsamling for UU centrene, der tilsammen udgør foreningen UU DANMARK.  Næstformand Anders Ladegaard, centerleder i UU Lillebælt, blev genvalgt som næstformand.  Formand Mark Jensen, centerleder i UUV Køge Bugt, var ikke på valg og er fortsat formand.

Vejledningen i Danmark står overfor en spændende periode med både usikkerhed og nye muligheder, sagde Anders Ladegaard, da han blev genvalgt som næstformand i UU DANMARK.

”Jeg er oprigtig glad for muligheden for at fortsætte arbejdet som næstformand. Vi mærker en stigende opmærksomhed fra vores mange samarbejdspartnere, interesseorganisationer, faglige organisationer og politikere og bliver som forening involveret i flere og flere ting. Det er dejligt og viser, at en lille forening kan agere på en stor scene, hvor der er en stigende opmærksomhed og interesse for vejledningsfeltet.”

Anders Ladegaard slår fast, at en af UU DANMARKs styrker er organiseringen som en netværksforening, der agerer med og ud fra regionale og lokale ledernetværk, og derfor kan repræsentere den forskellighed som kendetegner Danmark.

Formand for UU DANMARK Mark Jensen bemærker, at det er godt for UU DANMARK, og det er godt for vejledningsindsatsen, at Anders Ladegaard er genvalgt til posten som næstformand, og dermed fortsat indgår i formandskabet, og han ser frem til at fortsætte parløbet.

”Anders er en kapacitet, der med rødder som centerleder for et veldrevet UU center har kendskab til det, der rører sig i praksis og samtidig et godt blik for hvordan vejledningen kan indgå i udviklingsprojekter lokalt og nationalt.’

Med Ekspertudvalgets Anbefalingsrapport, er det vigtigt, at vi finder den fremtidige rolle for vejledningen i det nye, fortsætter Mark Jensen. I ”Bedre veje til en ungdomsuddannelse” sættes fokus på den såkaldte restgruppe på 6% af de unge 15 – 29 årige, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse og ikke er i job.

UU DANMARK vil gerne medvirke til at en bedre kommunal organisation, der sammen med en ny Forberedende Ungdomsuddannelse kan skabe bedre resultater, så vi arbejder os frem mod den nye 100% målsætning. UU DANMARKS generalforsamling har givet bestyrelse og formandskab mandat til at gå konstruktivt ind i de kommende drøftelser.

Med genvalget af Anders Ladegaard, kan jeg kun sige, at UU DANMARK er klar”, siger en tilfreds Mark Jensen, efter en veloverstået årskonference på Kellers Park ved Vejle, som samlede ledere og vejledere fra landets UU centre og UU mange samarbejdsparter til en to dages konference, hvor vejledning og dannelse var på dagsordenen.