Det skal være skidt før det bliver godt

0

Hvis det er skidt, er der grund til at gøre noget, for vi ønsker alle at det skal være godt. Men står det nu så skidt til med uddannelse som Undervisningsministeriet fremstiller det? DR programmet Detektor har fanget Ekspertudvalgets formand og Undervisningsministeriet i et ”falsk” udsagn om, at 20% af en ungdomsårgang 7 år efter grundskolen står uden job eller gennemført ungdomsuddannelse.

Udsagnet fra Ekspertudvalgets anbefalinger kan efterlade indtrykket af, at 14.000 unge – eller 20% – går rundt uden arbejde, eller ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Det er, som Ekspertudvalgets formand Stefan Hermann erkender i Detektor den 16.3., et falsk udsagn. Rigtig mange unge fra 20% gruppen er fortsat i gang med en ungdomsuddannelse: nogle er i job, andre på et produktionsskoleforløb og nogle er på VUC.

Op til Ekspertudvalgets offentliggørelse af deres anbefalinger den 28.2., komr Undervisningsministeriet med en pressemeddelelse den 27.2. om, at ”i oktober 2015 var ca. 70.000 unge i Danmark i restgruppen. Restgruppen er her defineret, som personer i alderen 15-29 år der ikke har en ungdomsuddannelse, ikke er i gang med en ordinær fuldtidsuddannelse, ikke er i arbejde, ikke er på førtidspension eller SU, og som har været i en dansk grundskole i en periode i 8.-10. klasse.”

Det er et stort tal, men det kommer også ud af et andet stort tal. Den samlede ungegruppe i aldersintervallet 15 – 29 år er på 1.097.700, og den omtalte restgruppe udgør 6%. En mere positiv overskrift kunne være ”94% af gruppen 15 – 29 år er på ret kurs”. Måske er det bevidst, at tilstanden beskrives mere skidt end godt er?

Der er ingen tvivl hos mig om, at ekspertudvalg, statsminister, undervisningsminister og partierne i Folketinget ønsker de unge det godt. Rapporten fra Ekspertudvalget har med sit fokus på at gøre noget for 6%-restgruppen givet en række gode anbefalinger og påpeger nogle knaster i det eksisterende system. Udfordringen består i, at gøre det bedre for de 6%, uden at man taber de tiltag og muligheder, der i dag sikrer, at 94% unge er på ret kurs.

Ingen tvivl om, at vi skal have de sidste med. Det arbejder vi for hver dag i landets 56 UU centre. Det er ikke nemt, men der er trods besvær også rigtig mange succeshistorier. Rigtigt meget er faktisk godt, nu skal vi passe på det ikke bliver skidt.

Mark Jensen
UU DANMARK

Link til Undervisningsministeriets pressemeddelelse 27.2.