Det er saftsuseme svært

0

Mark Jensen, Formand
UU DANMARK

Det er altid spændende når Undervisningsministeriet offentliggør tallene for 9. og 10. klasseelevernes første prioriterede tilmelding til ungdomsuddannelserne og 10. klasse. Således også i år, hvor vi er mange, der kikker på tallene i forhold til den nationale målsætning fra 2014 om, at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020 

De nationale tal for 2017 viser et minimalt fald i søgningen til de gymnasiale uddannelser fra 2016 og til i år på 0,3%, mens der er en minimal stigning i søgningen til erhvervsuddannelserne på 0,1%. Skal søgningen til erhvervsuddannelserne løftes hele 6,5 procentpoint de næste 3 år, skal der en kraftanstrengelse til. Spørgsmålet er, om det er nok?

I UU DANMARK bifaldt vi erhvervsuddannelsesmålsætningen fra 2014; for første gang blev der sat politiske kvalitative mål på den nationale uddannelsesmålsætning. Og det med baggrund i prognoser, der viser stort behov for faglært arbejdskraft i fremtiden.

Som sektor- og institutionsuafhængig vejledningsinstitution har vi derfor haft fokus på EUD og arbejdet stenhårdt på at bidrage til målsætningen.

Hele erhvervsuddannelsesområdet med indgang via 4 hovedområder, hvor eleven også tilkendegiver om der søges EUX (erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau), giver 8 mulige indgange til over 100 forskellige erhvervsuddannelser. Enkelt er det ikke.

Man kan ikke vælge noget, man ikke ved noget om, derfor har jeg som formand for Ungdommens Uddannelsesvejledning sagt, at vi vejleder skævt til fordel for erhvervsuddannelserne for at elevernes valg mellem erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser i sidste ende står lige.

Det er vejledningsaktiviteter som erhvervspraktik, virksomhedsbesøg og undervisningsforløb i emnefaget Uddannelse og Job, introduktionskurser, Skills konkurrencer og brobygning som bl.a. er de elementer, der danner afsættet for elevernes valg.

Folketing og regering har ved lov, senest i 2014, imidlertid nedprioriteret vejledningen af unge fra 8. klasse og frem. Helt konkret betyder det, at ca. 80% af eleverne ikke skal have uddannelsesvejledning, men må nøjes med en kollektive vejledning. Derudover er det op til mor og far selv at vejlede – også om over 100 forskellige erhvervsuddannelser. En analyse foretaget af Epinion i 2014 viser, at kun fire procent af de adspurgte forældre anbefaler deres barn at tage en erhvervsuddannelse.

De unge bliver i dag med andre ord udfordret på deres uddannelsesvalg på præcis det niveau, man politisk har besluttet.

De aktuelle tal viser en øget søgning til EUX, og det er glædeligt. I UU oplever vi mange elever og forældre, der i valget mellem det kendte gymnasiale forløb og den nye EUX mulighed, efterspørger vejledning fra skolens lokale UU vejleder. Men UU har blot mulighed for at henvise til den nationale eVejledning, som mange unge og forældre stiller sig fremmede overfor.

En undersøgelse lavet af Center for Ungdomsforskning viser, at det er i gruppen af uddannelsesparate unge, og her særligt den gruppe, der fagligt befinder sig i ’midten’ (karakterer mellem 4,0 og 7,9) at man finder flest unge, der er i tvivl om deres uddannelsesvalg. Det er denne gruppe af unge, der særligt er i tvivl om, hvorvidt de skal vælge en gymnasial eller en erhvervsuddannelse.

Skal vi have flere til at vælge en erhvervsuddannelse – og gerne dygtige elever – skal vejledningen spille en mere aktiv rolle end tiltænkt omkring de uddannelsesparate. Det er vi parate til.

UU DANMARK har spillet ud med forslag både til en overordnet reorganisering af vejledningsområdet og konkret med beskrivelse af et projekt med branchepraktik indenfor områder, der allerede nu mangler elever. Et forløb med præsentation af uddannelse, jobperspektiv og en uges branchepraktik, kunne åbne nogle elevers og forældres øjne for erhvervsuddannelser med praktik- og beskæftigelsesperspektiv, samt internationale muligheder og muligheder for fortsat uddannelse. Et sådant projekt kræver opbakning for at kunne realiseres. Industrien takkede desværre nej. Det er vi ærgerlige over. Vi kan håbe, at andre vil være med i stedet. Vi er i hvert fald klar!

Jeg har været rundt i landet og på andre måder været i dialog med landets 56 UU centre. Der er fuld opbakning til erhvervsuddannelsesmålsætningen. I hele landet arbejder UU, de reducerede kræfter til trods, for at løfte vores del af målsætningen. Så er det saftsuseme ærgerligt, at tallene ikke har bevæget sig mere end de har. Og dermed må vi samtidig stille spørgsmålstegn ved, om målsætningen kan nås her 3 år inden den første målstreg i 2020.

Mark Jensen
Formand UU DANMARK

Læs mere på uvm.dk