Vi har brug for en samlet indsats

0

Vi har brug for en samlet indsats – ikke et nyt system
Med venlig tillladelse fra VUC Nyhedsbrev

Lad os nu holde fast i den indsats, der virker. Og i stedet ændre den del, der handler om at få de udsatte med. Sådan lyder et centralt budskab fra VUC-sektoren til den igangværende debat om ekspertgruppens anbefalinger.

Skal en 16-17årig med store udfordringer fra folkeskolen behandles på samme måde som den modne 20-21årige og den nu afklarede 29-årige, der bare gerne vil have mere uddannelse? Det mener VUC-sektoren ikke. Rigtigt mange af kursisterne på VUC er målrettede og modne unge og voksne, der bare gerne vil have opkvalificeret sig, så de kan komme videre i uddannelse eller job. Ni ud af ti af VUC’s kursister kommer helt af egen drift ind af døren. Og sektoren er derfor bekymret over, at ekspertgruppen med Stefan Hermann i spidsen for indsatsen anbefaler én samlet indsats for alle unge mellem 15 og 29 år. Formand for Lederforeningen for VUC Verner Rylander-Hansen siger:

Ikke faret vild
”Størstedelen af vores kursister er ikke faret vild, sådan som ekspertgruppen beskriver. De er unge voksne, der vil videre i deres liv og fortsætte i uddannelse eller beskæftigelse. Og det er almen voksenuddannelse (AVU) et godt og væsentligt springbræt til. AVU kan være en mulighed for at skifte spor i livet – tilbage til uddannelse eller til beskæftigelse. Og vi mener, at man skal behandle dem som det de er – unge voksne mennesker, der vælger at komme videre i livet.”

”Vi er enige i, at der kan være musik i at samle tilbuddene til de svageste, så deres behov kan løses i et stærkt fagprofessionelt miljø og med en finansieringsmodel, der fjerner kassetænkning og uklarhed om ansvar. VUC-sektoren bakker fuldt og helt op om et bedre sikkerhedsnet for de svageste,” siger Vener Rylander-Hansen.

Formand for VUC Bestyrelsesforening Per Skovgaard Andersen supplerer:

”Kursisterne på AVU har brug for de grundlæggende færdigheder og kompetencer for at blive faglærte elektrikere, automekanikere, mediegrafiker etc. Eller også har de brug for AVU for at få adgang til HF, så de kan blive sygeplejersker, pædagoger, bygningskonstruktører, socialrådgivere, maskinmestre etc. Så 80 pct. af AVU-kursisterne hos os er voksne, som er på vej videre i deres liv som faglærte eller på vej i videre uddannelse.”

Behandl voksne som voksne
VUC mener, der er mange gode takter i Stefan Hermanns oplæg om oprettelse af en ny ungdomsskole til de svageste unge. Men hvis man fjerner det almene voksentilbud fra de faglige voksenuddannelsesmiljøer på VUC-skolerne, så risikerer gruppen fra 18-30 år at stå med intet eller et meget ringere uddannelsestilbud:

”Vores tilgang på VUC er, at unge over 18 år skal behandles som voksne. Vi skal tale de unge op og have forventninger til dem. De skal være sammen med andre voksne, og vi skal tilbyde dem den fornødne fleksibilitet i forhold til, hvor de er i livet. De skal være en del af et voksenpædagogisk miljø, der inspirerer til videre uddannelse. Det stærke voksenuddannelsestilbud risikerer vi forsvinder, hvis regeringen gør Stefan Hermanns forslag til lov. Vi er meget enige i, at der skal skabes et bedre tilbud til de svageste unge. Og på VUC bidrager vi meget gerne til den indsats. Men lad os holde fast i, at der er brug for en voksenuddannelsesindsats for de mange unge voksne, der både kan og vil,” siger Verner Rylander-Hansen.

”Vores bekymring går på, at unge i alderen 15-29 år er en meget bred gruppe aldersmæssigt, men også i forhold til modenhed, erfaringer og kompetencer. Vi mener derfor ikke, at man med nogen ret kan indrette ét system for alle unge, unge voksne og voksne, der ikke er gået den lige vej fra folkeskole til uddannelse eller job”, siger Verner Rylander-Hansen.

Sammenhængende indsats
Per Skovgaard Andersen peger på, at sektoren i ekspertgruppens udspil derfor savner et mere nuanceret blik for den differentierede målgruppe, AVU løfter. Og at et fokus på, at indsatsen også skal give mening for de voksne. Der bør derfor fastholdes et sammenhængende forberedende tilbud til unge og voksne:

”På VUC har vi et sammenhængende fagligt voksent miljø, der omfatter både AVU, ordblindeundervisning, forberedende voksenuddannelse og HF. Disse voksenmiljøer er opbygget over mange år med erfarne undervisere, der er uddannet indenfor det voksenpædagogiske område. Den stærke indsats bør vi holde fast i. Og så skal samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner, kommuner, jobcentre, vejledningscenter styrkes og udvikles. For kun gennem samarbejde kan vi løse de unges, de unge voksnes og de voksnes uddannelses- og beskæftigelsesudfordringer. På VUC møder vi både den 2-sprogede kursist, som bare vil have en uddannelse og den meget målrettede voksne 27-årige, som efter at have været beskæftiget siden folkeskolen med ufaglært arbejde, nu vil have en uddannelse samtidig med at han skal passe sin familie,” siger Per Skovgaard Andersen.

”Vi skal fastholde AVU-tilbuddet på VUC til de ni ud af ti unge, der kan og vil selv. De skal have et springbræt videre i uddannelsessystemet eller ud i beskæftigelse. Det risikerer modellen med Hermanns nye skole at underminere. Og det er både unødvendigt og dyrt at sende den afklarede unge den forkerte vej,” siger Per Skovgaard Andersen.