Banen er kridtet op?

0

Mark Jensen, Formand
UU DANMARK

Årligt bringes en brugerundersøgelse af UU centrenes vejledningsopgave i grundskolen. Den har et solidt grundlag, idet rigtig mange elever i 9. og 10. klasse deltager. I 2016 deltog 56% ud af 74.933 elever i undersøgelsen eller godt 40.000. Beslutningen og valget af uddannelse efter skolen ligger i hjemmet – både i 1993 og i 2016 – og det er godt.

Poul Skov, Danmarks Pædagogiske Institut, lavede i 1993, med baggrund i en population på godt 5.000 elever, en lignende undersøgelse af elevernes uddannelsesvalg i folkeskolen. For begge undersøgelser var et af fokuspunkterne, hvem der havde hjulpet eleverne til at træffe deres valg.

Familie eller forældre scorede i begge undersøgelser det bedste resultat, mens vejledere fyldte langt mindre både dengang i 1993 og i 2016. Hvad skal vi mene om det?

Jeg har det egentlig godt med, at eleverne føler, at forældrene har været med til at træffe deres valg af uddannelse. Valget er dog ikke truffet i et tomrum, hverken i det forrige årtusinde eller i dag.

Går man striben af vejledningsaktivitet igennem, som også bliver evalueret i Brugerundersøgelsen, kan man se, at eleverne her har større eller mindre udbytte af en vifte af vejledningsaktiviteter i skolen:

 • Individuel vejledning
 • Kollektiv vejledning
 • Gruppevejledning
 • Den Obligatoriske Selvvalgte Opgave i 10.klasse
 • Undervisning i Uddannelse og Job
 • Introkurser på ungdomsuddannelserne
 • Brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne
 • Deltagelse i Åbent Hus arrangementer på ungdomsuddannelserne
 • Erhvervspraktik
 • Virksomhedsbesøg
 • Uddannelsesmesser/ Infomøder om ungdomsuddannelser
 • Digitale vejledningsredskaber / eVejledningen
 • DM i Skills

Udsigt og indsigt inden et valg
Det at træffe beslutning er en proces med flere faser:

 1. Undersøgelsesfasen, hvor man går på opdagelse (intro, praktik besøg)
 2. Indtryk bearbejdes i Uddannelse og Job, i den kollektive vejledning og hjemme hos forældrene.
 3. Indsigt i ‘hvem er jeg’? Egne kompetencer, interesser etc.
 4. En afklarende valgfase, hvor uddannelsens indhold, krav og muligheder undersøges.

60% af eleverne i Brugerundersøgelsen synes, at vejledningsaktiviteterne har hjulpet dem meget eller noget og 27% synes, at aktiviteterne har hjulpet lidt. 65% af forældrene har været med til nogle af vejledningsaktiviteterne, så de er bestemt på banen.

Vejledning er ikke at beslutte for den unge. Der er forskel på vejledning og rådgivning. At vejledningsaktiviteterne følges af forældrene, kan vi kun være tilfredse med, og at beslutningen dengang i 1993 og nu træffes i hjemmet, er godt. Beslutningen træffes dog ikke i et vakuum, men efter en proces, hvor banen er gjort klar med UU vejlederen på skolen som central aktør – og det er ikke så ringe endda.

Mark Jensen
UU DANMARK

—-

Brugerundersøgelse UU