Vi nåede det – næsten

0

95% målsætningen blev lanceret i 2006, og i 2015, var målet nået – næsten.  Måltallet endte på 92% viser Undervisningsministeriets opgørelse: 1% point lavere end i 2014, hvilket sandsynligvis har sammenhæng med erhvervsuddannelsesreformen og de nye optagelseskrav. Over 10 års perioden fra 2006 er uddannelsesfrekvensen hævet med 8 % point.

”95% målsætningen har været et godt fælles pejlemærke for såvel den nationale, som den lokale uddannelsesindsats, og uddannelsesfrekvensen er da også hævet med 8% point over den 10 årige periode. Det kan vi godt være bekendt” udtaler formand for UU DANMARK, Mark Jensen.

Initiativerne der blev taget på vejledningsområdet tilbage i 2006 i forbindelse med lanceringen af 95% målsætningen for 2015 var følgende:

 • Uddannelsesplan som blev introduceret i 8. klasse
 • Vejledning fra 6. klasse til elever, som er i risiko for ikke at begynde en ungdomsuddannelse
 • Introduktionskurser og brobygningsforløb
 • Mentorordning ved overgang til ungdomsuddannelse
 • Mulighed for særligt tilrettelagte forløb for skoletrætte elever
 • Målrettet 10. klasse med brobygningsforløb til to ungdomsuddannelser hvoraf det ene forløb skal være til en erhvervsrettet ungdomsuddannelse eller en erhvervsgymnasial ungdomsuddannelse
 • Udbygning af den opsøgende vejledning til at omfatte alle unge under 25 år

”Vi har overalt i UU centrene benyttet os af alle initiativer, der blev vedtaget tilbage i 2006, og det er dejligt at se, at såvel vejledningsinitiativerne, som initiativer taget på skoleområdet, ungdomsuddannelsernes arbejde med fastholdelse, produktionsskolernes uddannelsesrettede indsatser og det øgede fokus på uddannelse i Jobcentrene samlet har båret frugt med resultater som vi godt kan være bekendt,” udtaler Mark Jensen.

Mod nye horisonter
95% målsætningen der gælder 25 år efter skolen skal fremrykkes  og skal afløses af nye fælles målsætninger, der kan implementeres lokalt og skabe det lokale samarbejde, der skal til for at vi får gruppen at unge uden uddannelse med.

UU DANMARK har i samarbejde med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og DI i en fælles undersøgelse peget på udfordringen omkring gruppen på 20% af en ungdomsårgang, der 7 år efter grundskolen fortsat ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. ”Vi skal glæde os over de 50.000 unge, der har fuldført en ungdomsuddannelse, og her skal indsatsen fastholdes, samtidig med at der skal ”nye boller på suppen” hvis vi skal have gruppen på 14.500 unge, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse med på uddannelsestoget” udtaler Mark Jensen.

En ungdomsuddannelse skal gennemføres mens man er ung. Profilmodellen, der rækker 25 år frem efter afsluttet 9. klasse bør erstattes af en målsætning der ser 7 år frem efter afsluttet skole, mener Mark Jensen.

Portfolio kan krediteres
Regeringen er sammen med forligskredsen omkring gymnasiereformen blevet enige om at indføre en såkaldt portfolio i skolen. En portfolio der for hver enkelt elev skal opsamle elevernes udskolingsaktiviteter såsom introduktionsforløb, virksomhedsbesøg, erhvervspraktik, brobygning, Uddannelse og Job aktiviteter og undervisning og samtidig give plads og rum for refleksion over forløbene. En portfolio med et afsæt fra skolen hvor praktik og praktiske færdigheder kan krediteres.

Vi skal sørge for, at eleverne oplever, at praktiske færdigheder og praktik bliver krediteret i skolen. Derfor er Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og UU DANMARK klare i mælet om, at Portfolio er et godt værktøj, der skal forankres hos Ungdommens Uddannelsesvejledning, så kompetencer herfra også kan indgå i elevens uddannelsesplan og i overgangsmaterialet til ungdomsuddannelsen, slår Mark Jensen fast.

Med dette fokus og andre initiativer skal erhvervsuddannelsesmålsætningen om at 25% skal vælge en erhvervsungdomsuddannelse i 2020 og 30% skal vælge en erhvervsungdomsuddannelse i 2025 direkte efter grundskolen være et af pejlemålene.

En blandet gruppe
Gruppen af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse er ligeså blandet som de individuelle udfordringer den enkelte unge kæmper med. En national model for uddannelse til denne gruppe, bør tage højde for forskellighederne i Danmark. UU DANMARKs bud er en modulopbygget indsats, der kan godkende forskellige forløb og føre til en kreditering af en samlet, men individuel, modulopbygget godkendt ungdomsuddannelse, der kan niveauopdeles på STU, KUU og EGU kompetenceniveau. En national målsætning bør give frihed til en lokal indsats inden for faste rammer, mener Mark Jensen, der påpeger, at indsatsen i Brøndby og Brønderslev selvfølgelig skal have plads til forskellighed. Med en sådan løftestang vil en 95% målsætning 7 år efter grundskolen, ifølge Mark Jensen, være indenfor rækkevidde.

Mark Jensen slutter med at påpege: Der var få, der tilbage i 2006 troede på 95% målsætningen. Der var alt for langt fra udgangspunktet på 84%. Alligevel er vi nået i mål – næsten. Jeg er sikker på, at vi med de rette redskaber også kan nå nye mål på den uddannelsespolitiske front, der kan bevæge Danmark frem i en førerposition i den globale konkurrence. Det var målsætningen tilbage i 2006, og vi skal nu sætte pejlemærker for indsatsen mod nye horisonter her i 2017.


Læs også:


Profilmodellen fakta:

Profilmodellen er en fremskrivning af, hvordan vi forventer en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af de kommende 25 år under følgende antagelser:

 • Uddannelsessystemet vil forblive, som det var i de skoleår, hvor ungdomsårgangen gik i ottende og niende klasse.
 • Ungdomsårgangen, hvis uddannelsesadfærd fremskrives, vil bevæge sig i uddannelsessystemet på samme måde som dem, der er i uddannelsessystemet i de år, hvor ungdomsårgangen gik i ottende og niende klasse.
 • Vi kan anvende profilmodellen til at vurdere, hvad det samlede uddannelsessystem formåede i de år, hvor de unge gik i ottende og niende klasse. Dermed kan vi også anvende fremskrivningen til at sammenligne uddannelsessystemerne over tid, blandt andet målt ved størrelsen af andelen, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse.
 • Profilmodellen fremskriver blandt andet også andelen, der forventes at opnå en videregående uddannelse efter 5, 10, 15, og 20 år efter niende klasse.
 • Det er væsentligt at være opmærksom på, at Profilmodellen er en fremskrivning og derfor behæftet med usikkerhed.