”Klar til Start” nu i halvdelen af landets kommuner

0

”Jeg har fået en grund til at stå op hver dag” – sådan siger kursisterne i ’Klar til Start’-konceptet. En metode og et koncept som i samarbejde med stadig flere og flere UU-centre og jobcentre gør det muligt for unge med autisme igennem et individuelt tilrettelagt uddannelses- og praktikforløb med efterfølgende garanti for job hos flere større danske virksomheder – inklusiv fakta-koncernen og Catering Engros.

Der er sket meget siden december 2014, hvor ”Klar til Start” sidst var i fokus i UU-Danmarks nyhedsbrev. Dengang var ”Klar til Start” et pilotprojekt i sin vorden, som var udbredt blandt få kommuner, der måske kun havde engageret sig i projektet via deres autismecentre eller UU-centre. 18 kursister var i gang med forløbet og endnu kun fire personer med en autismediagnose var kommet igennem forløbet og i arbejde. Derudover var der blot én (men vigtig!) arbejdsgivervirksomhed, der var villig til at stille jobgaranti.

Det har hårdt arbejde, høj succesrate og godt samarbejde med UU- og jobcentrene ændret på. I dag – knapt to år senere – er der nu ikke færre mere end 70 kursister fordelt over hele landet tilknyttet ”Klar til Start”. 23 unge er færdige og i job og i alt er der nu 5 større virksomheder, der stiller jobgaranti: Ilva, fakta, Abena (fra 2017), Catering Engros og Catering Danmark. Derudover har ”Klar til Start” hele 10 lokale partnere landet over. 

En særlig metode som virker og som skræddersyes den enkelte
Udover at der er sket meget, så er grunden til at snakke om ”Klar til Start” igen, at UU- og jobcentrene endnu engang her i 2016 – som i 2014 – er blevet pålagt nye og skærpede krav i forhold sagsbehandlingen af udsatte unge og deres jobparathed. Det har vanskeliggjort UU- og jobcentrenes arbejde yderligere, og i takt med denne udvikling efterspørges effektive løsninger, der virker. Og virker… det må man sige, at ”Klar til Start” gør. Centerleder Jørgen Dan Pedersen fra UU-Nordvestsjælland har været med næsten siden begyndelsen og bemærker i den forbindelse:

Konceptet er skruet sammen på en måde, som gør, at det virker! Og det gør en markant forskel for den enkelte kursist. Hver dag får de unge forskellige opgaver, som udvikler dem og deres faglige kompetencer. Samtidig så er vi der som vejledere til at guide de unge – ikke mindst i relation til chefen, kollegaerne og kunderne. I begyndelsen går al kommunikation med de unge gennem os, men på sigt bliver de unge mere og mere selvstændige på arbejdspladsen”.

Konceptet virker kort sagt, fordi det gør brug af en helt særlig metode, som tilbyder de udsatte unge at komme i et særligt skræddersyet uddannelses- og jobtræningsforløb. Et forløb, hvor de er fast tilknyttet i en træningsvirksomhed med fuldtids og håndholdt specialpædagogisk støtte. I forløbet tilbydes de unge typer af arbejdsopgaver, der passer til de særlige kompetencer, som kursisten har. Når den unge så har gennemgået det opkvalificerende forløb, der skal ruste både fagligt og socialt til at begå sig på en arbejdsplads, har de et garanteret betalt job klar til dem i samme virksomhed, som træningen foregik. Jobcenterchef Jens Folman fra Kalundborg Kommune, som har anvendt ”Klar til Start” i flere sammenhænge, udtaler derfor:

’Klar til Start’ er et skoleeksempel på, hvordan man med et struktureret forløb, og virksomheder som gerne vil investere i mennesker, kan opnå succes med at få folk i varig beskæftigelse. Ansættelsesgarantien […] gør projektet endnu mere attraktivt for os, og vi investerer gerne i optræningsforløb, hvis det betyder, vi får nogle personer i arbejde, som vi ellers vil have svært ved selv at skaffe job”.

Samarbejdet med UU centre og jobcentre over hele landet er grunden til succes
Projektet har dog også opnået stor succes, fordi samarbejdet med og mellem job- og UU-centrene har været fantastisk. Jobcentrene har kunnet se den langsigtede gevinst, og samtidig har de tillid til UU-centrenes vejledning og indsigt, fordi de kender de unges behov, kompetencer, ydeevne og begrænsninger. Jørgen Dan Pedersen mener således også, at det tætte samarbejde mellem UU- og jobcentrene er en stor del af forklaringen på konceptets succes, og uddyber i den forbindelse.

I UU-Nordvestsjælland, hvor jeg er, kender vi de unge rigtig godt, fordi vore vejledere har fulgt dem gennem hele deres skolegang. Derfor kan vi også spotte de unge, som netop vil have behov for og gavn af dette forløb. Her er tale om en gruppe, der kan være meget langt fra at kunne gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse, men med sådan et håndholdt forløb kan vi give dem en chance for at få nye kompetencer og komme i varig beskæftigelse”.

Han er derfor ikke i tvivl om, at langt de fleste UU-vejledere vil stå med unge udsatte, der efter forløbet er parat til job, og som på den måde får mere indhold i livet – og at man som offentlig instans samtidig bidrager til at spare samfundet for penge i længden, eftersom den unge kommer væk fra en ellers statisk tilstand på passiv forsørgelse. Med kontanthjælpsreformen fra 1. oktober 2016 vil en jobgaranti i selv et skåne- eller minifleksjob altså betyde enormt for personer med autisme og for de UU- og jobcentre som kæmper med at få disse udsatte unge på rette hylde. Projektleder Morten Wulf fra ”Klar til Start” tilføjer:

Selv om jobafklaringsforløbet kan være dyrere end almindelige praktikker eller ressourceforløb, så skal indsatsen ses som en langsigtet investering i mennesker, der har et ganske særligt potentiale under de rette forhold. Beregninger fra Bornholms Kommune og Deloitte viser, at hvis kommuner investerer i de specialiserede forløb vil investeringen i mindst to ud af tre tilfælde betale sig tilbage efter 3-5 år – såfremt alt går op i højere enhed, og de rette forudsætninger er på plads”.

Det nytter at stille krav med respekt for hinandens faglighed og at give folk en fair chance
Heldigvis er gode råd i sidste ende ikke dyre, hvis man er villig til at investere langsigtet i det enkelte menneske, og hvis der lyttes til ekspertenes råd og virksomhederne som efterspørger, de kompetencer denne gruppe unge besidder. For ”Klar til Start” er en løsning, som binder disse ender sammen og hjælper til at sikre, at UU- og jobcentrenes opnår deres fælles mål om at få så mange som unge i uddannelse og job som muligt. Med en effektivitetsgrad på 85 % tilbydes vejlederne og sagsbehandlere et effektivt værktøj, som garanterer varig beskæftigelse til alle de, som gennemfører det 10-22 måneder lange, skræddersyede og højt specialiserede forløb. Og selv om det kan være en omkostningsstigning på kort sigt, mærker Jørgen Dan Pedersen velvillighed og stadig større interesse fra jobcentrene, og tilføjer:

Vi kan heldigvis mærke, at jobcentrene har tillid til vores vurderinger, respekterer vores faglighed og sammen med os gerne vil være med til at give disse unge en chance. Det skyldes ikke mindst, at vi samarbejder tæt med dem om ”Klar til Start”, og at vi i stedet for at stå på hver vores side af en pengekasse, hjælper hinanden til at nå vores fælles mål”.

I sidste ende handler det dog om de unge og deres nutid og fremtid samt om at give de unge en fair chance for at få et indholdsrigt liv, og med kontanthjælpsreform vil selv få timers fast ugentligt arbejde betyde meget for unge med autisme. Men tvinges disse unge, som i forvejen er udsat for enorme frustrationer og pres, i jobtræning eller ressourceforløb uden, at der tages ordentligt hånd om dem eller med mål for øje, risikerer man at tvinge dem ud i formålsløse forløb, som kun bidrager til følelsen af nederlag og stress.

Grossistvirksomheden Catering Engros engagerede sig i ”Klar til Start” med ønsket om netop at tilbyde denne særlige gruppe af unge en hverdag med indhold og værdi samt fast arbejde. Virksomheden besluttede sig derfor at designe særlige jobfunktioner til personer med autisme og deres  særlige spidskompetencer inden for orden, rutiner og struktur. En gruppe mennesker, som ofte overses som en ressource, men som bidrager med enorm værdi både menneskeligt og kompetencemæssigt. Salgs- og marketingdirektør hos Catering Engros, Claus Mørkøre Andersen, tilføjer slutteligt:

Tilpasser vi jobbet til mennesket, frem for at tilpasse mennesket til jobbet, har vi plads til de fleste! Og aktiverer vi de mennesker, hvis eneste ønske er at få lov til at bidrage med det, de kan – også bare et par timer om dagen – kan vi samtidigt optimere de jobfunktioner, der kræver særlig uddannelse og træning. Denne proces styrker vores virksomhed, og der for opfordrer vi, UU-centrene og jobcentrene til være opmærksomme på mulighederne i ”Klar til Start”.

 

Om “KLAR TIL START”

  • “Klar til Start” har været i gang siden 2013.
  • “Klar til Start” har 10 lokale partnere som dækker hele landet.
  • “Klar til Start” har et samarbejde med cirka halvdelen af landets kommuner.
  • “Klar til Start” har mere end 70 kursister i træningsforløb og 16 kursister er d.d. i fast beskæftigelse.
  • ”Klar til Start” er udviklet af fakta-koncernen og Fonden Unges Uddannelsescenter.
  • Catering Danmark, fakta, Ilva, Abena (fra 2017) og Catering Engros stiller i dag alle jobgaranti.
  • Alle, der gennemfører et ’Klar til Start’-forløb, vil i sidste ende være garanteret et job, som er tilpasset den enkelte. Et sådant skræddersyet forløb skaber tryghed og minimerer frafald.
  • Et jobafklaringsforløb som ”Klar til Start” er umiddelbart dyrere end andre ressourceforløb, men i sidste ende vil investeringen bære frugt og tilmed kunne bidrage med en økonomisk besparelse. Læs mere her.
  • Holbæk Kommune, Bornholms Kommune, Kalundborg og Odsherred Kommune, og mange andre, mener alle, det er en god løsning – både menneskeligt og økonomisk. Læs mere her.
  • Virksomhederne får kvalificeret arbejdskraft og personer i organisationen, som elsker rutiner, struktur og orden. Tilmed har de noget at stå op til, et formål i livet, og vil derudover få et større økonomisk råderum.