Livsduelighed og karrierekompetencer

0

”Be Ready” er et projekt som handler om at udvikle livsduelighed og karrierekompetencer hos unge mennesker. Projektets formål er at mindske frafald på grundskoler og i ungdomsuddannelser.

UU Vejle er partner i projektet sammen med andre partnere fra Bulgarien, England og Portugal. Projektet er et EU-projekt under Erasmus+, som er EU’s uddannelsesprogram for almen uddannelse, erhvervsrettet grund- og efteruddannelse samt ungdom og idræt.

Projektet har en varighed af 2 år, og vi er netop færdige med det første år. Det første år er gået med at afklare og undersøge hvilke sårbarhedsfaktorer, som gør sig gældende for unge, der er i risiko for at afbryde skole eller uddannelse. Tesen er, at en tidlig indsats i kraft af tidlig opsporing har betydning i forhold til at mindske frafald/afbrud. I samme periode har vi beskrevet forskellige praksisser og indsatser fra partnerlandene, som har gjort sig erfaringer med at udvikle livsduelighed og karrierekompetencer hos unge. For UU Vejles vedkommende er beskrevet både nationale projekter samt mere lokalt forankrede projekter, som på hver sin vis er med til at repræsentere indsatser med forskelligt indhold og fokus. Læs mere via linket nedenfor.

I løbet af det første år har vi deltaget i transnationale møder i henholdsvis London og Lissabon med vores projektpartnere.

Det er interessant at se, hvordan skoler og uddannelsesinstitutioner i andre lande udfordres af lignende frafaldsproblematikker som Danmark og samtidig få et indblik i vores forskellighed i forhold til vilkår, forståelse og strukturer. I vores afdækning af hvilke unge, der er i risiko for afbrud fra grundskole og uddannelse er det således tydeligt, at der landende imellem både er afvigelser og ligheder i sårbarhedsfaktorer.

Vi er netop gået ind i det andet år af projektet og skal nu til at inddrage unge og vejledere samt lærere i forhold til afprøvning af forskellige indsatser, som kan være med til at opøve livsduelighed og karrierekompetencer. Vi – Anne, Lisbeth og Malene fra UU Vejle, glæder os til at fortælle mere i det kommende år om udviklingen i projektet.

Se projektets hjemmeside her