Undskyld mig, men lever din mor i stenalderen?

0

af Mette Sun Nygaard, afdelingsleder

Mette Sun Nygaard

Mette Sun Nygaard

Sådan siger en lille lyshåret pige til en lille dreng, der netop har fortalt, at hans mor siger, at han skal være læge.

Scenen er sat. Vi er i en børnehave, og børnene taler om, hvad de vil være, når de bliver store. En lille pige fortæller, at hun vil være procesoperatør. Et ord så svært, at hun nær kløjs i det. Et andet barn vil være VVSer. Alle børnene fortæller om spændende faglærte uddannelser, og nogle af dem ved endda, at de på sigt vil videreuddanne sig. Men den lille dreng vrider sig på stolen, for hans mor har et stenaldersyn på uddannelse.

Allerede ved at bruge lægejobbet som en modsætning til et faglært job, begår kampagnen “Dit Barns Fremtid” en “dødssynd”. Globalt set findes der næppe et job forbundet med større prestige på alle tænkelige parametre end at have læst medicin og derefter vælge lægegerningen.

Men de fleste voksne vil kunne nikke genkendende til “hvad vil du være, når du bliver stor”-spørgsmålet. Og det er netop de voksne, kampagnen gerne vil ramme. I erkendelse af at mor er den, der har størst indflydelse på uddannelsesvalget.

Desværre rammer kampagnen forbi sit mål. Det er ærgerligt, for budskabet er vigtigt. Nemlig at sørge for at flere unge vælger en faglært uddannelse. Men hvordan kan jeg sådan skråsikkert påstå, at kampagnen ikke bliver en succes?

Min mangeårige erfaring med børn, unge og især forældre og deres syn på uddannelsesverdenen siger mig, at den historie som “Dit Barns Fremtid” forsøger at sælge ikke kommer til at ændre forældrenes holdning. Og det er jo netop holdninger, man forsøger at ændre. Holdninger er bare ikke sådan at ændre.

Der findes 106 erhvervsuddannelser, men kun tre gymnasielle retninger og Højere Forberedelseskursus (HF). Hvad tror du, er nemmest for en forvirret 15-årig at overskue?

Kan en forælder, hvis seneste direkte erfaring med uddannelsessystemet er 15-20 år gammel, overskue de mange valgmuligheder, der er indenfor erhvervsuddannelsesområdet? Og hvad gør de fleste af os, når vi er usikre? Vi vælger det, vi opfatter, som det sikre.

Det sikre valg er for mange ensbetydende med en gymnasial uddannelse. Uagtet at ens barn måske slet ikke er særlig glad for at gå i skole og hader at lave lektier. For hey, det er godt at have en gymnasiel uddannelse at falde tilbage på, som jeg har hørt mange forældre og børn sige. Men når den rituelle stammedans i form af introfester og benovelsen over alt det nye er forduftet, så skal der afleveres skriftlige opgaver. Rigtig mange skriftlige opgaver. Det kan være meget demotiverende at opdage, at man er fejlcastet til en uddannelse.

De erhvervsfaglige uddannelser hverken kan eller skal konkurrere på boglighed. De skal konkurrere på håndelag og håndværk. Det at kunne levere en fremragende service eller skabe noget fysisk, et produkt, i samspillet mellem hoved og hænder. At blive så overlegent dygtig til sit fag at innovation opstår og måske sprænger rammerne for, hvordan et fag fremover skal defineres. Det er der også status i. Tænk bare på de mange danske kokke, der har udfordret deres fag og sat Danmark på det gastronomiske verdenskort.

Der er ikke noget quick fix på at bringe flere unge ind på erhvervsuddannelserne. Der kan desværre ikke defineres en klar opskrift, som hurtigt vil kunne presses ind i en politisk slagplan. Men fokus bør i højere grad være på at fremhæve det, netop de erhvervsfaglige uddannelser kan. Det skal gøres ved at vise, hvad uddannelse kan på den korte bane. Vi skal fortælle både mor og den unge om den skoleform, man vil opleve på en erhvervsuddannelse. Mor skal overbevises om, at det er en uddannelse der giver muligheder og Amalie Sofie skal kunne identificere sig med det hun ser, oplever og ikke mindst hører om erhvervsuddannelserne. Og på den lange bane, hvilke muligheder det giver for et meningsfuldt arbejdsliv.

Derfor et godt råd, kære forældre. Benyt jer af de orienteringsaftner som afholdes på alle ungdomsuddannelser. Få efterfølgende en snak med jeres børn om hvilken skoleform der passer bedst til dem. Det handler om alt fra lektiemængde til studiemiljø. Hiv fat i studievejlederne på den skole I overvejer at søge optagelse på. Her vil I kunne få svar på, hvilke muligheder der er for at bygge videre på en uddannelse.

Dermed med også en opfordring til alle forældre med ungdomsuddannelsessøgende børn om at udfordre den vanetænkning, der sender for mange i den forkerte retning.

Det generelle uddannelsesniveau har ændret sig meget de seneste 50 år, men vores syn på uddannelsernes værdi er ikke fulgt med. Lad os starte med at anerkende hænder, håndelag og håndværk som ligeværdigt i uddannelsessammenhæng. Kun på den måde kan vi hæve os over et mentalt stenalderniveau.