Uddannelse kan være svaret

0
Mark Jensen, formand for UU DANMARK

Mark Jensen, formand for UU DANMARK

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann og Minister for Børn, Undervisning og Ligestilling Ellen Trane Nørby inviteret 17.11 ca. 25 organisationsledere til morgenkaffe og dialog om 3 af regeringens 10 mål for udsatte børn og unge.

Morgenmødet havde fokus på nedenstående 3 mål:

 1. Udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres
 2. Flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse
 3. Færre udsatte unge skal begå kriminalitet.

Ros herfra til de to ministre for initiativet og tak for invitationen.

Alle på mødet var enige om, at uddannelse er centralt, og selvfølgelig er UU DANMARK på banen. I Danmark kan vi meget, men det kniber med at bryde den sociale arv, og begge ministre talte i deres indledning om samarbejde på tværs og fælles indsats. Ingen tvivl om, at de har rettet fokus ind på en central udfordring, der rækker ind i det kommunale og det tværsektorielle system. Ved at de to ministre sad sammen blev der sendt et godt nationalt signal om det vigtige i lokalt samarbejde.

Der var mange gode bud fra lærerforening, skolelederforening, erhvervsskolerne, kommunerne, socialrådgiverne, de boligsociale udviklingsprojekter, skoleeleverne og mange flere, og det var mit bestemte indtryk, at der blev lyttet.

I mit bud på forbedringer kom jeg kort omkring 10 punkter:

 1. Midlerne fra Ungepakken (2010 – 2014) savnes. Her kunne der tidligere ofte rykkes langt med små midler (klippekort til bus, mentorstøtte, FVU undervisning etc.). Små penge med stor nytteværdi.
 2. Fokus på de ikke uddannelsesparate er kommet godt i gang og uden den stigmatisering, som mange af os har frygtet. Jeg var dagen før forbi Ungdommens Uddannelsesvejledning på Frederiksberg, der har rykket parathedsvurderingen frem til 7 klasse. Det lød godt i mine øre, for så er der mere end et år til at rette op og sætte kurs.
 3. Samarbejdet mellem skole og UU vejledning er kommet godt i gang og er under udvikling på skolerne omkring de ikke uddannelsesparate. Sagen er langt fra altid lineær. Et eksempel er den unge dreng, der har 3,2 i gennemsnit midt i 8. klasse og som samtidig er skoletræt. Sammen bliver skole, UU vejleder, elev og forældre enige om, at UU vejlederen finder en praktikplads til eleven 1 dag om ugen. Mekanikerværkstedet giver den unge mand blod på tanden: han kan se sammenhæng mellem karakterer og ungdomsuddannelse, og ved slutningen af 9. klasse er den unge mands gennemsnit hævet til 7,9! Som med alt andet i UU verdenen er der sat talrige evalueringsprocesser i gang nationalt, men mit klare indtryk er,  at vi siden 2014 er kommet godt i gang.
 4. Alle ved, at der ikke er flere ressourcer, men den uges brobygning, der er afsat i 9. klasse til de ikke uddannelsesparate, virker ikke. Hér føler mange unge sig stigmatiseret. Giv  brobygningen fri, så UU centrene kan bruge dem lokalt, som der er behov. Turboforøb for ikke uddannelsesparate: her kunne brobygning gøre nytte og andre kunne få udbytte af tematiserede forløb, og om det skal ligge i 7., 8. eller 9. klasse ved man vel bedst lokalt.
 5. Og så slog jeg et slag for erhvervsklasser under ungdomsskolen. Nogle unge kommer ikke i skole eller er så skoletrætte, at de er en udfordring for såvel sig selv som for omgivelserne. Erhvervsklasserne med to dages undervisning i dansk, matematik og engelsk og så praktik for resten af pengene gør en forskel i de kommuner, hvor tilbuddet er.
 6. Der er en uigennemsigtig struktur for indsatsen efter grundskolen for de tilbud, der ligger udenfor EUD og gymnasieretningerne, og for ringe sammenhæng mellem EGU, KUU, STU, Produktionsskole etc. Kunne vi bruge elementerne fra Den fri Ungdomsuddannelse og sammenstykke nogle moduler, hvor nyttejob, arbejde og praktik talte med? Vi er mange der venter spændt på Ekspertgruppen bud. Der er ikke behov for flere ressourcer til området, men en bedre – smartere – brug at de eksisterende tilbud.
 7. Især i de sidste år af de små uddannelser (KUU, STU og EGU) skal praktikken bruges til at skabe en varig kontakt til arbejdsmarkedet. Det bør klart målsættes, at de unge efter endt uddannelse skal kobles til enten fortsat uddannelse eller fast beskæftigelse på arbejdsmarkedet.
 8. De nuværende tilbud inkluderer ikke tilbud til unge psykisksårbare, der har brug for tilbud med færre krav og lavere tilbud end de eksisterede. I hvert fald til en start.
 9. Den opsøgende vejledning for de 15 – 17 årige efter grundskolen er en succes. Den skal udbygges og fastholdes op til det 25. år. Unge der er stoppet på et uddannelse eller et forløb vil gerne have en UU vejledning hvor deres forløb bearbejdes, og hvor der sættes nye mål.
 10. UU DANMARK har allerede fokus på gruppen af unge som ikke får en ungdomsuddannelse. Med en ambitiøs projektide og -beskrivelse, der involverer tilsagn fra 21 af landets kommuner, står UU DANMARK i spidsen for et projekt: “Unge med kant.” Aktuelt findes en meget kompleks struktur af uddannelsestilbud, og tilsvarende en uigennemsigtig struktur af sociale ydelser og tilbud i kommunerne, hvor der mangler indbyrdes sammenhæng. Alle erfaringer viser, at netop de udsatte unge farer vild i overgangene mellem tilbud. Ny forskning dokumenterer, at de udsatte unge i stedet har brug for tværgående, sammenhængende indsatser. I “Unge med kant” vil UU vejlederen fungere som ´stifinder´ for den enkelte unge og designe sammenhængende individuelle forløb for den enkelte unge. UU vejlederen vil undervejs arbejde systematisk med den unges relationer, motivation og mestringsstrategier. Det er et projekt, vi har store forhåbninger til, og som vi håber kan realiseres med fondsmidler.

Det er godt med modeller, men gruppen at unge, der ikke får en ungdomsuddannelse og så er i risiko for at komme skævt ind i fællesskabet og på arbejdsmarkedet er vidt forskellige. Skal vi fremad, skal der være mulighed for individuelle tilbud, kommunale og regionale forskelle og ikke mindst et klart krav om, at indsatsen skal være tværfaglig og –sektoriel, hvor alle bidrager til en løsning.

Uddannelse kan være svaret, men ofte er en tur omkring et job – eller en praktikplads – godt for motivationen, der ud over den institutionelle indsats må være den drivende kraft væk fra kanten og ind i fællesskabet.

De to ministre – Ellen Trane Nørby og Karen Ellemann – har med deres fælles optræden og initiativ vist vejen frem. Tak for morgenkaffe og et godt møde.

Mark Jensen
UU DANMARK

Fakta:
Regeringens 10 mål for social mobilitet