Samarbejde på tværs med de unge i centrum

0


Untitled design 1 1

Nye organiseringsformer, tværfagligt samarbejde og at møde de unge i øjenhøjde i et miljø, der ikke lugter af kommune, var nogle af temaerne for UU DANMARKs fjerde konference om samarbejdet mellem UU og jobcentre.

Onsdag d. 16. november afholdt UU DANMARK den fjerde konference i serien om samarbejdet mellem UU og Jobcentre. Denne gang med fokus på kulturforskelle, forskelle i ungesyn og fagprofession.

Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken, indledte med en keynote om unges motivation kontra systemtænkning, hvor han bland andet påpegede, at vejledning engang var løsningen på alt. Nu skal vejledningen finansiere erhvervsuddannelsesreformen og lappe på de øvrige reformer.

Det er næsten mirakuløst, at der overhovedet er elever, som vælger EUD med tanke på, hvor lidt de kreative og praktiske fag fylder. Der hersker en politisk forestilling om, at EUD reformen i sige selv får flere elever til at vælge EUD. Det kommer ikke til at ske.’ Sagde Jacob Fuglsang, der mener, at struktur igen vurderes over kultur.

Et andet af Jacob Fuglsangs pointer var, at karakterkravene ikke bare skaber ’12-tals piger’, men også det, han kalder ‘slagger drenge’, som med tilfredshed konstaterer, at de har 2 tallet hjemme, og så ikke behøver mere.

12-tals piger og det perfekte liv var også temaet for Lotte Dalagers keynote.

’Det ‘perfekte’ er blevet det ‘normale.’ De unge har stor bevidsthed om ‘at skulle vælge sig selv og optimere sig selv.’ De har en dobbeltopgave i af skabe og finde sig selv. Samtidig. De internaliserer konkurrencestaten og stiller ikke spørgsmål ved de krav de føler de skal leve op til.’ Sagde Lotte Dalager fra Robusthed.dk

 

Samarbejde på tværs med de unge i centrum

Konferencen bød også på 4 konkrete praksiseksempler under overskrifterne ’organisering af samarbejdet’ og ’det perfekte liv’.

Julie Becher fra ’uddannelse for alle’, fortalte om, hvordan man I Holbæk kommune har fokus på helhedsløsning omkring den unge og samarbejdsrelationer og derfor organiserer samarbejdet omkring kerneopgaver i stedet for fagområder og herunder også om hvordan UU’s kompetencer bruges i den sammenhæng.

De sidste 15-20 år har vi ikke for alvor formået at hjælpe og flytte de sårbare unge; kommunen er nødt til at organisere sig på en anden måde, kommunen skal indrette sig efter borgerne.’ Sagde Julie Becher.

I tråd med Julie Becher fortalte UU Centerleder i Esbjerg, Finn Lambek om, hvordan man i Esbjerg kommune har skabt nye samarbejdsrelationer, hvor tværfaglighed er afsættet for samarbejdet. Trods store kulturelle forskelle mellem faggrupperne, har man lykkedes at basere samarbejdet mellem UU og jobcentret er baseret på fælles respekt for faglighed og kultur ved at sætte et fælles fokus på relationsarbejdet omkring de udsatte unge.

’Vi skal møde de unge individuelt, i øjenhøjde og i et miljø, der ikke lugter af kommune.’ Sagde Finn Lambek

Under overskriften ’klart jeg kan’, fortalte Jørgen Dan Pedersen, UU centerleder i UU Nordvestsjælland og Peter Rummelhoff, områdeleder i Jobcenter Odsherred, om fordelene ved at bruge UU til at varetage vejledningsopgaven i forbindelse med vejledningsforløb for ledige 18-29-årige.

UU kender mange af de unge på forhånd, og kender dermed også deres resurser og udfordringer. UU ser muligheder og ikke diagnoser og UU kender bedre end andre de forskellige muligheder i uddannelsessystemerne, og hvordan man kan få unge i uddannelse’

De påpegede, at de bl.a. er lykkedes med at få flere ledige end tidligere er i uddannelsesforberedende forløb og at udnytte kapaciteten på produktionsskolen bedre ved at skabe synergi mellem UU og Jobcentret.

Dagens sidste indslag stod chefkonsulent Stinne Højer Mathisen fra Børn og Unge, og Heidi Rosendahl fra Ungeenheden i Herning Kommune for. De fortalte om Herningmodellen, hvor der er udviklet en fælles model for samarbejdet på tværs af kommunale indsatser med de unge i centrum. Her arbejder de med en række fælles principper, kernekomponenter og mål på tværs af faggrænser.

 

Alt i alt en inspirerende dag med bred deltagelse både UU centre, Jobcentre, Studievalg, Boligsociale indsatser, produktionsskoler, Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling og en lang række andre. Det var tydeligt, at der er sket rigtig meget med i samarbejdet mellem UU og Jobcentre i løbet af de fire år UU DANMARK har afholdt konferencen, og at det store arbejde ude i landets UU centre og Jobcentre md at skabe gode og effektive samarbejdsrelationer og at sætte de unge i centrum har båret frugt.

Du kan se programmet og hente slides fra oplæggene her