UU er navet i uddannelseshjulet

0

I kraft af sin sektor-og institutionsuafhængighed og som den eneste offentlige aktør som henvender sig til borgeren med et positivt tilbud om vejledning, spiller UU en afgørende rolle for at skabe sammenhæng og samarbejde på tværs af aktører på ungeområdet og sikre at ingen unge falder mellem to stole.

Sandt eller falsk?

uuhjulet-medium

 

Ungdomsuddannelsessystemet kan være noget af en jungle at finde rundt i med rigtig mange aktører, der alle løfter deres del af opgaven omkring at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse, men som også konkurrerer indbyrdes. For især de sårbare unge og unge med komplekse problemstillinger er særligt overgangene mellem det ene system og det andet, det, der kan få filmen til at knække. Derfor er det vigtigt at samarbejdet mellem de forskellige aktører er velfungerende, og at der er en instans, som kan sikre at dette samarbejde prioriteres og kontinuerligt udvikles.

I kraft af sin sektor-og institutionsuafhængighed og som den eneste offentlige aktør som henvender sig til borgeren med et positivt tilbud om vejledning, spiller UU en afgørende rolle for at skabe sammenhæng og samarbejde på tværs af aktører på ungeområdet.

Uddannelsesgaranti Thy

Et godt eksempel på dette er Uddannelsesgaranti Thy, som er et tværgående samarbejde mellem forvaltninger og uddannelsesinstitutioner i Thisted Kommune, der arbejder for at sikre at unge mellem 15 og 30 år med komplekse problemstillinger gennemfører en ungdomsuddannelse. Som tovholder har UU Thy en central og vigtig rolle i samarbejdet, der skal sikre, at alle unge tilbydes en sammenhængende indsats, hvor der er fokus på muligheder, en holdbar helhedsløsning og et realistisk valg af uddannelse.

 Uddannelsesgaranti Thy er et partnerskab, der løbende er blevet udvidet, og inkluderer nu EUC Nordvest, Thy Produktionsskole, SOSU STV, Thy-Mors HF & VUC, Thisted Gymnasium & HF, folke- og efterskolerne, Campus 10, forebyggelseskonsulenter, UU Thy, Familierådgivningen, Undervisningsafdelingen, Handicap- og Psykiatriafdelingen, Jobcenter Thisted, Sprogcenter Thisted, Asyl- og Integrationsafdelingen og Kommunikationscenter Thisted.

 For at Uddannelsesgaranti Thy kan fungere i praksis, arbejder UU Thy løbende – og også imellem møderne i samarbejdskredsen –  på i samarbejde med relevante parter at skabe de veje i og til ungdomsuddannelsessystemet som de unge i Thisted kommune har behov for. Samarbejdet sætter de unge i centrum, og ikke den indbyrdes konkurrence mellem uddannelsesinstitutioner, dermed bliver der taget bedre og hurtigere hånd om de unge, der måske ikke lige passer ind, til gavn for alle parter.