Man skal tage en ungdomsuddannelse mens man er ung

0
Mark Jensen, Formand UU DANMARK

Mark Jensen, Formand
UU DANMARK

95% målsætningen, der blev lanceret i 2006 med en tidsramme frem til 2015, skal tages op til revision. Vi er ikke helt i mål, men næsten, hvad få troede tilbage i 2006.  Profilmodellen, der er den statistiske baggrund for målsætningen, måler gennemført ungdomsuddannelser 25 år efter eleverne har forladt 9. klasse. Det giver et for langt tidsperspektiv for målingen, selv om mange 40-årige sikkert vil være smigret over, at de stadig befinder sig i gruppen, der bliver målt i forhold til ungdomsuddannelse.

Den første UNI-C profilmåling af 2006 årgangen kom i 2008 og viste, at 84% dengang havde opnået mindst en ungdomsuddannelse. Der var store variationer kommunerne imellem. Allerød lå i top med 92,9% og Lolland i bund med 74,8%. Udfordringen mellem top og bud taler for sig selv. Allerød havde 9 år til at få løftet uddannelsesfrekvensen med 2,1 procentpoint, mens udfordringen for Lolland var på 20,2 procentpoint.

 

Kortlægning af uddannelsesveje

Sammen med DI og AE har UU DANMARK fået kortlagt Unges Uddannelsesveje. Kortlægningen viser, at 77,4 procent af de unge der gik ud af 9. klasse i 2008 havde gennemført en ungdomsuddannelse 7 år efter. Af hele årgangen på 69.200 unge havde 57,3% gennemført en gymnasial uddannelse og 21,5% en erhvervsuddannelse.

Tilbage er en gruppe på 14.500, der ikke har gennemført en ungdomsuddannelse 7 år efter 9. klasse. De unge har forsøgt sig med en eller flere ungdomsuddannelser, som er afbrudt og mange er fortsat på vej i uddannelsessystemet, men har på opgørelsestidspunktet endnu ikke gennemført en ungdomsuddannelse. AE undersøgelsen viser samtidig – ikke overraskende – en sammenhæng mellem lave karakterer og uddannelsesafbrud.

Differentierede målsætninger

Talrige forskellige undersøgelser har vist, at unge med en gennemført ungdomsuddannelse klarer sig bedst livet igennem på mange parametre. Derfor er der fortsat grund til at fastholde en målsætning om Uddannelse Til Alle og gerne mens de unge er unge. Også gerne med differentierede målsætninger for de enkelte kommuner kombineret med den nye nationale målsætning om, at 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020 og at dette tal skal stige til 30% i 2025. Differentieret, fordi der er forskel på Allerød og Lolland og fordi målsætninger skal være opnåelige og realistiske for kommunerne.

 

AE undersøgelsen viser at frafaldet blandt unge uden uddannelse koster 760 mio. så kan vi gøre det bedre, er der også ressourcer til indsatsen. De små uddannelser STU, KUU og EGU opererer med 3 ungdomsuddannelsesniveauer 1) Ungdomsuddannelse til personlig udvikling eller delvis (fleksjob) beskæftigelse på arbejdsmarkedet = STU 2) Ungdomsuddannelse til beskæftigelse på assistent niveau eller som indgang til en ordinær ungdomsuddannelse (EUD eller gymnasial uddannelse) = KUU og 3) Ungdomsuddannelse som indgang til det ordinære arbejdsmarked med ret til dagpengesystemet = EGU.

Merit

Jeg synes, det er en overvejelse værd at meritere de unges uddannelses-, job-, nyttejob-, praktik-, produktionsskole- og anden aktivitet ind i ovennævnte system og med udgangspunkt i en STU-, KUU- eller EGU- ungdomsuddannelse se et jobperspektiv for den unge og en mulighed for fortsat løft til en ”fuld” ungdomsuddannelse nu eller på et senere tidspunkt. En ung, der har et ufaglært job i en butik og som står sammen med en anden ung, der er i lære har selvfølgelig ikke samme forløb, men at de begge lærer noget i forhold til personlig fremtræden, mødestabilitet, ansvarlighed, selvstændighed, samarbejdsevne, respekt, tolerance og fagligt kendskab til området, kan der vist ikke være nogen tvivl om.

 

Alle unges aktivitet registreres i UU centrenes IT-system, så vi ved allerede nu, hvad de unge er i gang med og hvad de har lavet.  Spørgsmålet er, om vi tør bruge aktiviteterne som meritgivende i forhold til uddannelsesniveauerne i ”de små uddannelser” og om vi tør tro på, at de unge også lærer noget i praktik og arbejdsforløb? I et land, hvor vi holder fast i vekseluddannelsesprincippet indenfor erhvervsuddannelserne, kan der næsten kun være et svar….

Mark Jensen

UU DANMARK