Gymnasiet er ikke bredt nok

0

Af Morten Egede, formand Erhvervsskolernes Elevorganisation

Morten Egede, formand Erhvervsskolernes Elevorganisation

Morten Egede, formand Erhvervsskolernes Elevorganisation

Jeg blev udlært som murer her i fredags (30 sep.), og hørte i den forbindelse nogle af de livhistorier som mine klassekammerater kom diskende op på bordet med. En var født med en guldske i røven, hvilket han selv indrømmede, men han gad ikke skole, en anden måtte genstarte sit liv efter krakket af Roskilde bank, hvor han havde tabt mange flere penge end jeg har tjent hele mit liv, og en tredje var ikke kommet rigtigt i gang med livet før han forlod fængslet anden gang.

Men alle de her mennesker, var en del af os der bestod. Når jeg nævner de her tre specielle eksempler er det for succesens skyld, og for at fortælle at folk er vidt forskellige og at man med hjælp og vejledning ikke er helt fortabt.

Men jeg har overhovedet ikke nævnt den halvdel der faldt fra i forsøget. Den elev hvis uddannelse blev stoppet af en depression, gutten der levede af at sælge steroider til folk, for at han kunne spise den sidste halvdel af måneden eller ham, der fik knækket alle fingrene af rockere, fordi han solgte hash uden at have fået lov. De klarede sig nemlig ikke igennem nåleøjet. Og skulle nok havde haft noget mere hjælp, end nogen formåede at give dem.

Når vi så kigger på gymnasiet, ser vi en langt mere homogen gruppe. Det er relativt velfungerende mennesker, der spænder fra den sære person til den dumme person og fra den uengageret hashrygende hippie til den altid ”fornuftige” stræber. Det er simpelthen ikke noget særlig bredt spænd.  Der tænker jeg, at gymnasiet har slået fejl sammen med erhvervsuddannelserne, for gymnasiet ville aldrig nogensinde kunne få klemt nogle af de mennesker igennem, som man kan på en erhvervsuddannelse, og erhvervsuddannelserne får aldrig lov til at spænde særlig bredt ind i den gruppe, der tager gymnasierne.

Men når gymnasiet har den smalle målgruppe, som det har, og den begrænsede åbenhed for folk med nogle andre forudsætninger end gennemsnittet, er det jo klart at frafaldet bliver lavere. For dem der starter på gymnasiet passer næsten altid ind, og mange af dem ville også passe ind på en EUD eller EUX. Mens de elever som tager erhvervsuddannelserne, ville for det meste ikke kunne gennemføre en gymnasial uddannelse, fordi gymnasiet ikke har formået at rumme dem.

Og der synes jeg godt at gymnasiet kunne lære af erhvervsuddannelserne og komme til at rumme en bredere gruppe elever end de gør i dag, så der reelt er en lige mulighed for at tage uddannelse i Danmark. Det vil koste på frafaldet på gymnasiet, men vil afhjælpe, at vi har et samfund hvor det brede gennemsnit per automatik vælger en gymnasial retning, fordi de kan, og ikke en erhvervsuddannelse, som dem, der ikke kan tage gymnasiet.