UU vejledning er 20 minutters samtale

0

myte_om_uu

’UU formår ikke at samle og vejlede de unge, der ikke er reflekterede på egne vegne i forhold til uddannelsesvalg. For nogle af dem skal man simpelthen ud og føle det og dufte det i stedet for at tro, at det handler om 20 minutters vejledningssamtale’ sagde Ellen Trane Nørby, minister for Børn, Undervisning og Ligestilling i forbindelse med et pressemøde i forlængelse af Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelses besøg på Greve Produktionsskole mandag d. 2. maj.

Men det er længe siden – hvis nogensinde – at UU vejledning har været 20 minutters vejledningssamtale alene. Rundt omkring på landets UU centre arbejdes der ihærdigt med at skabe mulighederne for at unge kan komme ud og snuse til virkeligheden.

Et eksempel er UU Bornholm, der har formået at skabe og koordinere et godt samarbejde med lokale virksomheder. UU Bornholm arrangerer besøg på en redningsstation, hvor de unge prøver kræfter med redningsbåde, de sejler med færgen til Ystad og oplever alle de jobfunktioner, der er på en færge. Udover aftaler med virksomheder i turistbranchen, TV og landbrug, har UU Bornholm også aftale med den verdensomspændende virksomhed Jensen Denmark, som har hovedsæde på Bornholm. På Jensen Denmark laver man vaske– og foldemaskiner til vaskeindustrien, og de unge kan her opleve rigtig mange jobfunktioner lige fra smed til jurist.

Sammen med Jensen Danmark arrangerer UU Bornholm også TechNørd, som er en sommerskole af en uges varighed for elever fra 7.-9. klasse, der er teknisk interesserede. I mindre hold skal eleverne bygge en kædereaktionsmaskine ud fra en række opstillede krav, og de får hjælp af virksomhedens lærlinge til at komme i mål med deres maskiner. Det er smedelærlinge, elektrikerlærlinge og industrioperatørlærlinge, de unge møder. Den sidste dag kåres den bedste maskine.