Kortlægning af unges uddannelsesveje

0

istock_74088075_xxlarge_3Hver femte 9. klasseelev fra 2008 har ikke fuldført en ungdomsuddannelse, når man måler 7 år efter. Det svarer til 14.500 unge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse. Af disse har 7 ud af 10 forsøgt sig med en uddannelse, men er faldet fra.

Hent analysen her.

I samarbejde med Dansk Industri og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har UU DANMARK kortlagt unges uddannelsesveje. Analysens resultater vidner om, at tusindvis af unge hvert år forlader grundskolen og går videre i det ordinære uddannelsessystem til noget, der ender med et nederlag. Mange af dem oplever endda mere end ét nederlag. Det betyder, at der i dag bruges mange ressourcer på uddannelse, der ikke bliver brugt.

44 procent af de unge, der som 22-23-årige ikke har fuldført en ungdomsuddannelse, har afbrudt mindst et grundforløb på en erhvervsuddannelse. 24 procent har afbrudt mindst et hovedforløb, mens 18 procent har afbrudt en eller flere gymnasiale uddannelser.

Blandt de mere end 50.000 unge fra årgangen, der har fuldført en ungdomsuddannelse, er der også mange, der har oplevet frafald. En femtedel har haft afbrudt mindst et ordinært uddannelsesforløb i løbet af de første 7 år efter 9. klasse.

Formålet med analysen er først og fremmest at vise, hvor meget tid de unge bruger på frafald i det ordinære uddannelsessystem, men analysen indeholder også et overslag over, hvor mange ressourcer der i dag bruges på frafald i uddannelsessystemet. Penge som alternativt kunne bruges til bedre overgange mellem grundskolen og uddannelsessystemet, så færre unge i fremtiden står uden ungdomsuddannelse.

Samlet bruges over 1 mia. kr. i det ordinære uddannelsessystem på afbrudte uddannelser for de unge frem til 22-23 års alderen. Af det samlede beløb vedrører to-tredjedele, dvs. 760 mio. kr., alene de unge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse endnu, når man måler deres uddannelsesniveau 7 år efter, de forlod 9. klasse.

Det er således mange penge, som bliver brugt forgæves i uddannelsessystemet i dag. Hvis en del af de ressourcer blev anvendt bedre på at hjælpe flere unge til at få en ungdomsuddannelse, så er der et stort potentiale for at flere kommer gennem uddannelsessystemet.

Omtalt af Politiken d. 6. september 2016