95% for fremtiden?

0

95procent for fremtidenDen uddannelsespolitiske målsætning om, at 95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015, har sat et kraftigt fodaftryk på såvel den nationale, som den lokale agenda i en lang årrække. Vi skriver nu 2016 og den sidste måling fra 2014 viser, at målsætningen med 93% næsten er indfriet.

Der har været arbejdet med fastholdelse på ungdomsuddannelserne, der har været arbejdet med overgange i UU centrene, og grundskolerne har fået et blik ind i det næste uddannelsestrin. I kommunerne har det ene tværgående ungdomsuddannelsesprojekt afløst det andet.

Uni-C Statistik og Analyse udsendte den 14.8.2008 ”Profilresultater for kommunerne 2006”. Profilmodellen, der gennem årene er blevet ændret, har altid målt resultaterne et par år tilbage. 2008 var ingen undtagelse. Samsø scorede lavest med 74%, der havde opnået mindst en ungdomsuddannelse. Allerød lå i top med 92,8%. Det nationale gennemsnit var på 84%.

Mark Jensen, Formand UU DANMARK

Mark Jensen, Formand
UU DANMARK

Jeg kan ikke helt huske årstallet, men en journalist ringede rundt til nogle UU vejledere og spurgte om de troede på 95% målsætningen. I alle UU centre og kommuner blev der arbejdet målrettet mod 95% målsætningen, men der er jo langt op fra medio 80’erne til de 95%. Mange UU vejledere udtrykte derfor tvivl, hvilket – uretfærdigt i forhold til vejledningsindsatsen – blev til overskriften ”UU vejledere tror ikke på 95% målsætningen”.

Ny national målsætning
Vi er næsten i mål. Måske er vi allerede i mål? Så det er godt at standse op og evaluere og så sætte nye mål.

Profilmodellens 95% målsætning måler 25 år efter eleverne har forladt 9. klasse. Måske skal en ny målsætning for ungdomsuddannelse måles, mens unge er unge – og ikke 40 år!

Politisk er der kommet et signalskifte, der har sammenhæng med prognoser for det fremtidige arbejdskraft- og uddannelsesbehov. 25% skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020 og 30% i 2025.

Det vil være godt om en ny målsætning gøres operationel lokalt eller kommunalt. En national målsætning tager ikke højde for lokale forskelle. I 2006 var der 11 procentpoint op til 95% målet for Samsø, mens Allerød blot skulle hæve uddannelsesfrekvensen med 2,2 procentpoint.

En ny national målsætning kunne indeholde nationale måltal, som blev gjort operationelle lokalt med lokale måltal.

Mange kommuner har allerede nu indfriet erhvervsuddannelsesmålsætningen, mens andre er op til 23 procentpoint fra målet i 2020 og endnu længere fra målet i 2025! 

Nye pejlemærker
Nye pejlinger for ungdomsuddannelsesindsatsen bør indeholde:

 • Nationale måltal, der gøres operationelle kommunalt, gerne i dialog og samarbejde med kommunerne, så der også bliver et lokalt ejerskab til målsætningen.
 • Ungdomsuddannelse skal tages, mens man er ung. Nye mål skal sættes 7 år efter eleverne har forladt grundskolen.
 • Voksenlærlingemuligheden skal ligge i forlængelse af pejlemålet 7 år efter afsluttet grundskole som en mulighed for de, der endnu ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse.
 • Alle unge, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse 7 år efter grundskolen, skal kompetencevurderes i forhold til deres hidtidige aktiviteter: Gennemførte grundforløb, afbrudte uddannelser, udlandsophold, arbejde, erhvervspraktik, produktionsskoleforløb, nyttejob, afsluttet niveau fra skolen og supplerende VUC kurser etc.
 • På baggrund af en kompetencevurdering skal de unge, der ikke er i gang eller har gennemført en ungdomsuddannelse, kompetencevurderes i forhold til niveau for STU, KUU og EGU. En uddannelsesplan skal opstille, hvad der skal til, for at en fuld ungdomsuddannelse kan godskrives.
 • Kompetencevurderingen 7 år efter grundskolen kan bruges til at færdiggøre en ungdomsuddannelse på STU, KUU eller EGU niveau, som igen kan bruges til at påbegynde en EUD som voksenlærling.

Merit for kompetencer
Med Ungepakken i 2010 indførtes uddannelsespligt for de 15 – 17 årige. Med kontanthjælpsreformen er der sat fokus på en uddannelsesrettet indsats. Er du som ung i gang, tilegner du dig også færdigheder – og de unge er i gang.

Mit bud er: lad os tælle disse færdigheder med. Lad os finde en metode, så de unges kompetencer bliver vurderet og meriteret fx i forhold til de tre eksisterende niveauer (STU, KUU og EGU):

Personlige kompetencer:       

 • Motivation
 • Selvstændighed
 • Ansvarlighed
 • Stabilitet
 • Valgparathed

Sociale kompetencer:              

 • Samarbejde
 • Respekt
 • Tolerance

Faglige kompetencer:             

 • Niveau i grundlæggende fag (dansk, matematik, engelsk etc.)
 • Faglige færdigheder (fra fx erhvervsarbejde, værkstedsarbejde, etc.)

80% har gennemført en ungdomsuddannelse 7 år efter grundskolen. Vi skal have det tal op på 90%. De sidste 10 % skal der arbejdes med kommunalt, med kommunale måltal frem mod det 30. år. Unge med en gennemført ungdomsuddannelse har den bedste indgang til et voksenliv med tilknytning til arbejdsmarkedet. Det skal vi fastholde, og vi skal sørge for, at unge får en ungdomsuddannelse, mens de er unge! Det skal være mit bud på den fremtidige 95% målsætning.

Mark Jensen
Formand
UU DANMARK