UU vejledning er mere end samtaler

0

Den netop offentliggjorte EVA undersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledningen (UU) fortæller historien om en mangfoldighed af vejledningsaktiviteter, der skal hjælpe elever og forældre med valget af ungdomsuddannelse og dermed kursen mod job eller videreuddannelse.

unge”92% er parate til at vælge ungdomsuddannelse i marts! Det er et flot tal, og viser, at UU centrene har formået at omstille vejledningen med færre ressourcer til en kollektiv- og gruppevejledning, således at den store gruppe af valgparate ikke kun er fastholdt, men øget i forhold til 2015 tallet på 90%.” udtaler Mark Jensen, formand for UU DANMARK i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen.

Vejledning forveksles alt for ofte med individuelle samtaler, men brugerundersøgelsen, som 40.564 elever – eller 56% – har deltaget i fra 9. og 10. klasse viser mangfoldigheden af UU centrenes vejledningsaktiviteter, som afvikles i samarbejde med grundskolerne:

 • Gruppevejledning
 • Introkuser 8. klasse
 • Brobygning 9. klasse
 • Brobygning 10. klasse
 • Erhvervspraktik
 • Virksomhedsbesøg
 • Åbent informationsmøde på ungdomsuddannelserne
 • Uddannelsesmesser
 • DM i Skills
 • Uddannelse og Job (folkeskolens § 7 emnefag)
 • Obligatorisk Selvvalg Opgave i 10. klasse
 • Kollektiv vejledning

60% af eleverne føler at vejledningsaktiviteterne har hjulpet dem meget eller noget. Det er mindre fald i forhold til 2015, hvor tallet var 62%, men absolut acceptabelt mener Mark Jensen, der igen peger på færre UU ressourcer.

Erhvervspraktik scorer højt
Den kendte erhvervspraktik ligger sammen med åbent hus på ungdomsuddannelserne blandt topscorerne hos eleverne, som den aktivitet, der har hjulpet dem mest blandt 9. kl. eleverne.

Åbent hus på en ungdomsuddannelse (77%) og erhvervspraktik (65%). Blandt de ikke-uddannelsesparate 9.-klasseelever vurderer 61% endvidere, at individuel vejledning har hjulpet dem noget eller meget. Den nye aktivitet, der er kommet på banen de sidst år – DM i Skills – scorer imidlertid et bundresultat da 74 % af alle 9.-klasseeleverne svaret, at DM i Skills har hjulpet dem lidt eller slet ikke hjulpet dem, og dermed er det den aktivitet, som 9. klasseeleverne føler har hjulpet mindst.

Undersøgelsen peger også på, at uddannelsesguiden er til stor hjælp for de unge, hvorimod kun 14% anvender eVejledning.

”EVA har lavet en glimrende brugerundersøgelse, der viser mangfoldigheden af UU centrenes vejledningsaktiviteter, der for alle elever også inddrager forældrene, vennerne, familien, læreren og UU vejlederen i valget af ungdomsuddannelse. 65% af eleverne oplyser, at deres forældre har været med til vejledningsaktiviteterne, det for flot, men der er også plads til forbedring,” udtaler Mark Jensen, der glæder sig over den store forældreinvolvering i uddannelsesvalget.

”Vi skal selvfølgelig glæde os over de store linjer, men vi skal også fokusere på de små 10% der ikke er klar til uddannelsesvalget. Her taler rapporten om 66% af den nævnte elevgruppe angav som begrundelse, at de manglede at finde ud af, hvad de interesserer sig for, mens 43 % har angivet, at de var usikre på, hvilken uddannelse de kunne klare. Yderligere svarede 31 %, at de manglede overblik over, hvilke uddannelsesmuligheder der er  26%, at de manglende viden om uddannelsernes jobmuligheder, og 20% angav, at de blev rådet til at søge en anden uddannelse end den, de først havde tænkt. Blandt gruppen efterlyser 1/3, at det ville have hjulpet med mere personlig vejledning. ”Noget vi godt kan genkende fra hverdagen på landets skoler, men som det politisk er besluttet, at vi skal arbejde os væk fra,” udtaler Mark Jensen, der erkender, at UU vejledningen når mange, men ikke alle.

Læs brugerundersøgelsen her.