Håndbog: UU og boligsociale indsatser

0

BFAU-haandbog-til-hjemmesidenStadigt flere unge i udsatte boligområder får en videregående uddannelse, men gruppen af unge uden uddannelse er fortsat markant større end på landsplan.

Ny håndbog fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU) viser vejen til større sammenhæng i de lokale uddannelsesindsatser og bedre samarbejde mellem de professionelle i boligområderne.

CFBU og UU DANMARK samlede i starten af 2016 UU vejledere, boligsociale medarbejdere og andre interessenter til to velbesøgte konferencer. Målet var bl.a. at få lokale praktikere og beslutningstageres bud på, hvordan UU i samarbejde med det boligsociale felt kan styrke uddannelsesindsatsen for unge i udsatte boligområder.

Erfaringer, input og gode råd fra konferencerne er nu samlet i håndbogen ”Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser”, der også bygger på seks case-undersøgelser i udsatte boligområder.

cfbu-billede2ndbogen beskriver hvordan de kommunale UU vejledninger og de boligsociale uddannelsesindsatser hver for sig kan have svært ved at nå de udsatte unge i restgruppen uden uddannelse, og hvordan bedre samarbejde kan være nøglen til succes.

Udgivelsen samler en række gode råd fra fagfolkene, som bl.a. handler om at arbejde med de toneangivende unge i boligområdet, at være til stede i boligområdet og benytte andre lokale aktiviteter som indgang til de unge.

I bogen opstilles tre modeller for lokalt fokuserede samarbejder om uddannelse og en tjekliste for det gode samarbejde. Mette Fabricius Madsen, der er forfatter til håndbogen, forklarer:

”De to konferencer var en virkelig positiv oplevelse. De fagfolk, vi havde samlet, er jo eksperter i at få de her unge i gang med en uddannelse og hjælpe dem med at holde fast. Og der var en meget bred erkendelse blandt de professionelle af, at de er nødt til at arbejde bedre sammen for at rykke de unge. Der er en stærk vilje til at rykke blandt de forskellige parter, men usikkerhed om, hvordan man lokalt kan etablere stærkere samarbejder. Det håber vi at kunne råd bod på med håndbogen.”

Hent håndbogen Samarbejde mellem UU vejledninger og boligsociale indsatser.

Hent udgivelsen om uddannelsesmønstrene blandt unge i udsatte boligområder ”På Vej Frem”