Vejledning er også åben skole

0

expert_udvalgMandag d. 2. maj besøgte minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby Produktionsskolen i Greve sammen med Ekspertudvalget for Bedre veje til ungdomsuddannelse. Formålet med besøget var at høre om erfaringerne med, hvordan unge i Greve, der ikke kom i gang med den rigtige uddannelse i første forsøg, hjælpes videre til uddannelse eller beskæftigelse.

‘Jeg tror for nogle af dem (de unge, red.) skal man simpelthen ud og føle det, dufte til det og smage det i stedet for at tro, at det handler om 20 minutters vejledningssamtale. Derfor tror jeg jo, at vejledning også er Åben skole og det at få åbnet vores skoler op mod resten af samfundet, at få mere anvendelsesorienteret undervisning i særligt udskolingen; erkende, at der er nogle unge, som er kørt træt i den bogligt orienterede læring og få tilrettelagt nogle udskolingsforløb også på deres præmisser’ sagde Ellen Trane Nørby til den fremmødte presse.

Ekspertudvalget til Bedre veje til ungdomsuddannelse, der deltog i besøget, skal komme med forslag til, hvordan produktionsskolerne og lignende forberedende tilbud kan organiseres, så de bliver bedre til at hjælpe de unge videre. Under besøget på Produktionsskolen i Greve kom de derfor rundt og besøgte forskellige værksteder, hvor de unge fortalte om, hvad de laver på skolen og hvad de har fået ud af at gå på produktionsskolen. 

Torben Risgaard Strand, Operations Director i Thermo Fisher Scientific, som er et af medlemmerne i ekspertudvalget ,var overrasket over, hvor virkelighedsnært arbejdet på produktionsskolen var.

Ministeren har også bedt Ekspertudvalget om at kikke på 95% målsætningen, fordi hun mener, at det kan være demotiverende for de unge, der har oplevet nederlag på nederlag i grundskolen, at blive mødt med et uddannelsespålæg, hvor de de skal have en uddannelse, ikke fordi de selv kan se perspektivet i det, men fordi andre siger det.

‘Det handler om at gentænde motivationen hos dem, og derfor kan det ligeså godt være et job med uddannelsesperspektiv. Derfor vil vi gerne have nogle til at kikke på 95% målsætningen. Ikke fordi vi skal slække på ambitionerne for alle unge, men fordi vi skal være langt bedre til at lave målrettede tilbud.’ sagde ministeren.

Ekspertudvalget skal frem mod udgangen af 2016 komme med en række analyser, anbefalinger og debat- og diskussionsoplæg. Gruppen består af i alt syv udvalgte eksperter, der hver især har en stærk tilknytning til ungdomsuddannelserne og de unge.

Ekspertgruppens medlemmer

Stefan Hermann, Rektor, Professionshøjskolen Metropol.

Else Sommer, Tidl. administrerende direktør i Børne- og Ungeforvaltningen, Københavns Kommune.

Gert Møller, Forstander, Korsør Produktionshøjskole.

Noemi Katznelson, Professor og leder af Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet København.

Marianne Simonsen, Professor, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet.

Torben Risgaard Strand, Operations Director, Thermo Fisher Scientific.

Jesper Arkil, administrerende direktør, Arkil Holding