Strategisk ledelse og vejledning

0

Hvordan sikrer vi som ledere god kvalitet for vejledningen? Hvad vil det sige at udøve strategisk ledelse? Og er selvledende vejledere også selvbestaltede vejledere med metodefrihed? Det var nogle af de spørgsmål UU DANMARK sammen med en række spændende oplæg fra bl.a. UCC, KU og SDU stillede skarpt på i de to udbytterige dage på UUDK årskonference 2016.

 Konferencen åbnede med et overblik over aktuelle uddannelsespolitiske temaer og udfordringer,  hvor der er et særligt fokus på og diskussion af overgange og udskoling. Kontorchef Jørgen Brock slog fast, at det store spørgsmål ikke er, om vejledning skal have en rolle, men hvilken rolle det skal spille i alle de overgange, der er.

Den professionelle vejleder, værktøjer og vejledningsetik
Lene Poulsen, lektor ved UCC, satte med sit oplæg fokus på etik i vejledningsprofessionen, og pegede på en række dilemmaer mellem myndighedsopgaver og vejledning. Ifølge Lene Poulsen er vejledning i disse dage i stor klemme, og hun opfordrede til at holde fast i den faglige etik, som en vigtig del af det faglige fundament.

Inden dagens program afsluttedes med en række workshops, var der tid til en omgang sofacauseri, dirigeret af Margrethe Tovgaard, afdelingsleder i UUV Køge Bugt og med deltagelse af Anders Ladegaard, Leder af UU Lillebælt, Maria Jorsal, bestyrelsesmedlem i Vejlederforeningen og Lene Poulsen, lektor på UCC.

Hør Anders Ladegaard, Maria Jorsal og Lene Poulsen diskutere kvalitet, vejledningsetik, dilemmaer og paradokser.

Strategisk ledelse af UU
På konferencens anden dag blev der sat fokus på strategisk ledelse. Kurt Klaudi Klausen, professor på SDU, slog tonen an med et digt af B.S. Ingeman “tit er jeg glad – men det er ikke let”, som et billede på de mange blandede følelser, der er i spil for medarbejderne og som lederen må forholde sig til i sin ledelsespraksis.

Han slog fast, at der er stort behov for strategisk ledelse i det offentlige, og at det er lederens opgave at oversætte centralt formulerede politikker og strategier til meningsfulde lokale strategiske narrativer. I den opgave skal lederen ikke glemme, at der er mange følelser på spil

“Det er jeres opgave at håndtere dilemmaerne, skabe strategisk fit og alignment, herunder at skabe nye meningsfulde strategiske narrativer – og rumme de mange følelser”

Hør Kurt Klaudi Klausen fortælle om strategisk ledelse og strategiske dilemmaer i det offentlige:

UU Centerlederne Jørgen Dan Jørgensen, Søren Elbo Lau, Jesper Askov og Erik Rohde kom i den efterfølgende paneldebat ind på, hvordan de bedriver ‘ledelse i en ramme af støj, paradokser og potentialitet’. Alle fire pointerede, at det kræver et fokus på og italesættelse af det, som er muligt i stedet for det, som er umuligt, at lederens opgave er at skabe mening og også i høj grad at lede opad.

Man skal også huske at kikke medarbejderne i øjnene. Er der gnist, så ved man, at man er på rette vej.” – Erik Rohde, centerleder UU Silkeborg.

Hør paneldebatten:

Lars Bo Kaspersen sluttede konferencen af med at pointere, at ledelse er vigtig og strategi er nødvendig, fordi den er et redskab til at styre, når verden forandrer sig, hvilket den gør med stigende hast. Men ledelsesrummet har ændret karakter. Den er ikke nødvendigvis blevet mindre, men kompleksiteten er steget, og sammensmeltningen af forskellige styringsteknologier til en uoverskuelig masse, gør det vanskeligt at lede.

Hør Lars Bo Kaspersen fortælle om ‘Ledelseskrise i konkurrencestaten’

UU DANMARK takker for engagementet – vi ses ude blandt de unge!