Mark Jensen genvalgt som formand

0
Mark_Jensen_04_2014_beskaaret

Mark Jensen, formand

I forlængelse af UU DANMARKs årskonference den 18. -19. april i Brejning på Kellers Park, blev der afholdt generalforsamling for UU centrene, der sammen udgør foreningen UU DANMARK. Formand Mark Jensen, centerleder i UUV Køge Bugt, blev genvalgt som formand. Næstformand Anders Ladegaard, centerleder i UU Lillebælt, var ikke på valg og er fortsat næstformand.

I sin beretning til generalforsamlingen slog Mark Jensen fast, at der er behov for en sektor-og institutionsuafhængig vejledning, og at  UU vejledningen er central i uddannelsessystemet. Langt mere central end der er kendskab til. Derfor skal UU fortsat spille sig på banen i den aktuelle uddannelsespolitiske debat, og pege på perspektiver for fremtiden med et mål om, at ressourcerne skal følge med.

“Vi har langt fra altid medvind på vores vej, men det skal ikke demotivere, men motivere os til at samle handsken op, og med initiativ, humor og virkelyst at gå til opgaven.”

Generelt har 2015 været implementeringsår for de store reformer på uddannelsesområdet, og der er fra UU vejledernes side gjort en kæmpeindsats i hele landet for at få enderne til at hænge sammen i forbindelse med såvel parathedsvurdering for 8.klasse eleverne, som i forbindelse med afgangselevernes valg af ungdomsuddannelse i et kompliceret optagelsessystem 2015.

“Vejledningen har ændret sig, men det har UU centrene også. Jeg synes, at det er flot, at stemningen i UU centrene er god, for vi har været igennem lidt af en rusketur med besparelser. Det er vigtigt, at nedskæringer og besparelser ikke sætter UU centrene i stå, derfor er det også positivt at opleve, at næsten alle UU centre på den ene eller på den anden måde, er med i det ene eller det andet projekt og har i gang udviklingen af vejledningen.”

Mark Jensen så Uddannelse og Job – folkeskolelovens § 7 emnefag – som meget centralt i forhold til vejledningsreformen. Lokalt skal der arbejdes for, at emnefaget kommer langt mere på dagsordenen efter vejledningsreformen i 2014, end det tidligere emnefag Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering, som en undersøgelse i 2012 af Epinion, Plus Leadership og Cefu viste, havde en marginal placering i skolen.

“Med mindre vejledning er §7 emnefaget langt mere centralt for elevernes valggrundlag end tidligere. UU DANMARK har planer om at komme med et udspil om principper for Uddannelse og Job, som Skole og Forældre kan anvende i skolebestyrelserne.”

Han pegede også på, at UU centrene er godt på vej til at give vejledningen et nyt indhold, og at det sammen med et ændret undervisningsmiljø på erhvervsskolerne, adgangskravet til EUD, de nye indgange og ikke mindst en ændring på praktikpladsområdet, skal det sætte kursen mod de nye pejlemærker om, at 25% vælger en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen i 2020 og at det tal er 30% i 2025.

Jeg synes, vi er godt på vej, men som jeg har sagt, er det lidt af en supertanker at vende, hvor UU har en rolle blandt mange andre aktører.”

Desuden slog Mark Jensen til lyd for, at de nye målsætninger sammen med ambitionen om ”Den bedst uddannede generation”, fordrer livslang karrierevejledning, hvor kompetencer og muligheder bindes sammen til nye mål i en dialog med en sektor- og institutionsuafhængig vejledning på et kvalitetsbevidst uddannelsesmarked. Derfor er der behov for et nyt enstrenget vejledningssystem til erstatning af et fragmenteret vejledningstilbud.

Mark Jensen pointerede afslutningsvis, at UU DANMARK har en målsætning om, at unge får en ungdomsuddannelse, mens de er unge, som indgang til fortsat uddannelse eller som indgang til en plads på arbejdsmarkedet. Også her ser han, at et mere enstrenget vejledningssystem kan spille en rolle i en kommunal – eller tværkommunal – indsats for, at alle unge får en uddannelse inden det fyldte 30. år.