De unge søger gymnasiale uddannelser

0

74,3 procent af eleverne i 9. og 10. klasse har i år valgt at sætte kryds ved en gymnasial uddannelse, mens 18,4 procent har valgt en erhvervsuddannelse. Dermed er søgningen til de gymnasiale uddannelser steget en smule i forhold til sidste år, mens tallet for erhvervsuddannelserne er på niveau med sidste år.160321-Figur-2-FTU 160321-Figur-1-FTU

Den foreløbige opgørelse af søgningen til ungdomsuddannelserne viser, at 74,3 procent af de unge, som forlader folkeskolen, har valgt en gymnasial uddannelse som førsteprioritet. Det er 0,4 procentpoint flere end sidste år. Andelen af unge, der vælger en erhvervsuddannelse, er i år på 18,4 procent og dermed stort set på niveau med sidste år, hvor tallet var 18,5.

Med erhvervsuddannelsesreformen blev der sidste år indført et adgangskrav på 02 i dansk og matematik for at komme ind på en erhvervsuddannelse. Derfor har Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling på kort sigt forventet et fald i tilgangen til erhvervsuddannelserne. Men i år er der stort set lige så mange elever fra 9. og 10. klasse, der har søgt ind på en erhvervsuddannelse, som der var sidste år.

”Det er positivt, at så mange unge søger en ungdomsuddannelse lige efter 9. og 10. klasse, men vi skal også sørge for, at de unge vælger den rigtige uddannelse – både for dem selv og for samfundet. Og Danmark har brug for dygtige faglærte, som kan tage jobs og starte virksomheder inden for industri, byggeri, handel og service. Vi skal også være bedre til at vise de unge, at der er gode muligheder for videre uddannelse efter en erhvervsuddannelse. Den forholdsvis store søgning til eux viser dog også, at den nye erhvervsgymnasiale kombinationsuddannelse for alvor er ved at fange an hos de unge. Men det er nødvendigt, at vi bliver bedre til at udfordre de unge på deres valg – det gælder både gennem forældrene, grundskolen og uddannelsesvejledningen,” siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Mere end hver fjerde af de unge, der har søgt erhvervsuddannelserne, har også valgt eux, hvor erhvervsuddannelsen bliver kombineret med en gymnasial eksamen. Det er en stigning fra 21 procent sidste år til 27 procent i år. Størst er andelen blandt de elever, der har søgt hovedområdet ’Kontor, handel og forretningsservice’, hvor nu næsten halvdelen, 47 procent, af ansøgerne ønsker eux. 27 procent af de elever, som har søgt hovedområdet ’Teknologi, byggeri og transport’, har ønsket eux.

Det er fortsat de gymnasiale uddannelser, som er det store trækplaster. I år har 74,3 procent af eleverne valgt gymnasiet. Det er den højeste procentandel i perioden 2001 til 2016. I 2015 lå andelen på 73,9 procent. Søgningen til de gymnasiale uddannelser fordeler sig i 2016 på: Stx: 63 procent, htx: 11 procent, hhx 19 procent og hf:7 procent. I 2015 var fordelingen stort set den samme.

Derimod er andelen af elever fra 9. klasse, som har valgt at fortsætte i 10. klasse faldet til 45 procent. I årene 2013 til 2015 var andelen på ca. 48 procent.

Eleverne er siden 2011 blevet vurderet uddannelsesparat i forhold til deres uddannelsesønske. Opgørelsen viser, at 6 procent af dem, der har søgt en erhvervsuddannelse som første prioritet, er vurderet ikke-parat. Blandt dem, der har søgt en gymnasial uddannelse som første prioritet, er det 4 procent, der er vurderet ikke-parat.

Fakta
Opgørelsen viser udelukkende antallet af unge, der pr. marts 2016 søger ind på en ungdomsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Opgørelsen indeholder således ikke unge, der f.eks. søger en erhvervsuddannelse eller hf et eller flere år efter, de har afsluttet grundskolen.

Note 1: Omfatter egu, ungdomsuddannelse for unge med særlige behov samt kombineret ungdomsuddannelse.
Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, udlandsophold, arbejde og andet.
Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk.

Note 1: Omfatter i hele perioden egu. I 2001 indgår tal for den fri ungdomsuddannelse, mens ungdomsuddannelse for unge med særlige behov indgår fra 2008. Fra 2015 indgår også kombineret ungdomsuddannelse.
Note 2: Omfatter produktionsskole, ungdomshøjskole, VUC, elever der ikke går direkte i uddannelse, samt fra 2003 til 2008 manglende udfyldt tilmelding.

Kilde: Styrelsen for It og Læring baseret på udtræk fra optagelse.dk