Afslutningskonference: Kollektiv vejledning

0

samarbejdeUU DANMARK inviterer til afslutningskonference for udviklingsprojekt om kollektiv vejledning. Projektet er gennemført af UU DANMARK i samarbejde med Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Professionshøjskolen UCC, VIA University College og Danmarks Evalueringsinstitut.

I projektet har en lang række UU centre i regionale samarbejder arbejdet med at udvikle modeller, metoder og praksisformer, der har kvalificeret den kollektive og gruppebaserede vejledning i udskolingen.

På konferencen vil du blive præsenteret for projektets foreløbige resultater samt vejledningsteori og praksis i det kollektive vejledningsfelt. Desuden kan du få inspiration til at udvikle din egen praksis i de to workshops, du kan vælge, hvor udvalgte projektdeltagere præsenterer de modeller, metoder og praksisformer, som de har udviklet i projektet.

Vi glæder os til at se jer til en spændende konference

Hent oversigten over evalueringssvarene her

PROGRAM

09.30-10.00: Morgenbuffet

10.00-10.15: Introduktion til dagen. Velkomst v Jørgen Brock, Pædagogisk konsulent, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Hent slides

10.15 – 11.15:Kollektiv vejledning – teori og praksis v/ Rita Buhl, Lektor og Master i vejledning, VIA Efter- og Videreuddannelse, og Lene Poulsen, Lektor, cand.phil og Master i vejledning, UCC. Hent slides

11.15 – 11.40: Danmarks Evalueringsinstitut v/ konsulent Thea Lund Jakobsen: Hvornår fungerer den kollektive vejledning bedst? Foreløbige evalueringsresultater Hent slides

11.40 – 12.00: Kollektiv aktivitet v/ Sine Bjerre Martinussen, konsulent i Insero Education Hent slides

12.00 -12.45: Frokost

12.45 -13.30: Workshoprunde 1

13.30-14.15: Workshoprunde 2

14:15-14.30: Kaffe

14.30-15.30: Tor Nørretranders: Fælleskab – kollektiv forskellighed Hent slides

15:30: Tak for i dag og kom godt hjem

Workshop beskrivelser

 • v/ Heidi Green Tejmers & Christian Kilde UU, Sjælland Syd og Susan Tangrid, UU Vestsjælland

  Som følge af den nye vejlederreform får den kollektive vejledning større betydning end tidligere for UU-vejlederne. Vi har fået brug for at udnytte den tid, vi har sammen med eleverne på bedst mulige måde. Flipped vejledning giver mulighed for at skabe et læringsrum med fokus på dynamik og elevaktivitet. Når vi flipper vores vejledning, frigør vi samtidig tid, som i stedet kan bruges til flere øvelser, der aktiverer eleverne. Flipped vejledning er baseret på anvendelsen af video, som et forberedelsesredskab, der kan bruges op til et kollektivt vejledningsforløb, og den kan suppleres med elevaktiviteter, som kan være undersøgende og skabende. Kort sagt kan vi gå fra ren informationsafgivning til mere aktivitet.

  I denne workshop vi vil vise hvordan vi selv har brugt værktøjet, dele vores erfaringer samt vise hvor enkelt det at flippe sin vejledning.

 •  v/Iben Bak Larsen og Marete Hollænder UU Odder Skanderborg (UU OS)

  Praksisnær workshop med ”hands on”.

  I denne workshop vil vi præsentere, hvordan vi i UU OS har valgt at gribe den kollektive vejledning an – hvordan vi har forsøgt at omsætte ønskerne til elevernes refleksion og progression i valgprocessen til konkrete workshops og opgaver i 8. – 10. klasse.   

  I UU OS har vi arbejdet med workshopbaseret kollektiv vejledning siden 2014 – i udviklingsprojektet har vi fokuseret på progression imellem forløbene. I denne workshop vil vi dele vores erfaringer, kort beskrive hvilke tanker vi har gjort – og løbende gør os, for at få teori og praksis til at mødes. I får lov at gøre/røre ved de ting og opgaver vi bruger i vores kollektive vejledning (læs: stjæl idéer på livet løsJ), så I forhåbentlig går fra denne workshop fuld af idéer til egen praksis og med større indsigt i måder at gribe arbejdet an på.

 • v/ Bente Højgaard (UU Aalborg) mfl. fra UU Region Nord 

  Hvordan forløbene kvalificeres gennem før-, under- og efteraktiviteter?

  Kom og få viden og inspiration til, hvordan du kan komme i gang eller komme videre med nye spændende vejledningsaktiviteter til elever, som skal på introkursus i 8. kl.

  I workshoppen præsenteres erfaringer med anvendelse af forskellige kollektive vejledningsaktiviteter, der bidrager til de unges karrierelæring. Der bliver mulighed for at afprøve nogle af aktiviteterne, og der skabes rum for at deltagerne også kan udveksle erfaringer og idéer til, hvordan man kan tilrettelægge vejledningsaktiviteter for målgruppen. Workshoppen er for dig, der gerne vil udvikle din vejledning for målgruppen – både for dig, der er i gang – og for dig, som godt kunne tænke sig at gøre brug af en mere aktivitetsbaseret tilgang i din kollektive vejledning.

 • v/ Bibi Secher, Jeppe Lilholt og Lene With fra UU-Sjælsø og Camilla Teilmann fra UU-Halsnæs Hillerød

  Hvordan motiveres jeg? Er det i relationen med andre? Er jeg drevet af nysgerrig og ønsket om at opnå stor viden? Eller har jeg brug for at være aktivt involveret og have indflydelse på et projekt?

  Det er nogle af de spørgsmål elever i udskolingsklasser bliver stillet, når vi er på besøg i klasserne under overskriften ”Motivation og uddannelsesvalg”.

  Vi møder jævnligt unge som har mistet lysten til skole og uddannelse eller føler sig pressede af de præstationskrav de oplever i hverdagen i grundskolen. Hvordan, vi som vejledere, kan støtte de unge i at genfinde eller bevare motivation i hverdagen, og, hvordan vi kan bidrage til, at de unge medtænker deres motivationsprofil, når de skal vælge uddannelse, var afsættet for vores arbejde med udviklingen af den kollektive vejledning under overskriften Motivation og Uddannelsesvalg.

  Vi har med udgangspunkt i CEFU’s 5 motivationsorienteringer præsenteret i bogen ”Unges motivation i udskolingen” udviklet et materiale til brug i kollektiv vejledning i udskolingsklasser. I workshoppen præsenterer vi materialet og fortæller om vores praksiserfaringer med det, i den kollektive vejledning i klasserne.

 • v/ Malene Andersen og Ole Skovgaard fra UU Kolding

  I UU-Center Kolding afholder vi en kollektiv vejledningsdag i 8.kl. på alle kommunens skoler. Denne dag kalder vi ”kuffertvejledning”. Med ”kuffertvejledningen” faciliterer UU Kolding et møde mellem elever, vejledere, håndværkere og lærere. Forløbet fungerer på denne måde som katalysator i at skabe sammenhæng mellem den kollektive vejledning i UU og skolernes varetagelse af emnet ”Uddannelse og Job”.

  Vejlederne hjælper hinanden og gennemfører i fællesskab – og med inddragelse af lærerne – de kollektive vejledningsaktiviteter med eleverne. På dagen kommer en håndværker også på besøg og præsenterer sit fag.

  Vedkommende fortæller om sit job og gennemfører en aktivitet fra sin hverdag sammen med eleverne med henblik på at motivere dem til en erhvervskarriere.

  På workshoppen afprøver vi sammen med deltagerne én undervisningsøvelse fra kufferten. Vi viser en håndværkers præsentation af sit fag i en skoleklasse og hans/hendes motivation for at deltage i projektet.

  Vi lægger op til aktiv deltagelse på workshoppen og regner med god energi og feedback fra deltagerne.

Tid:
Torsdag d. 2. Juni  kl 09:30 – 15:30

Sted:
Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Pris:
300 kr

Tilmeld dig

Der er lukket for tilmelding.

A webform by Podio